Wanneer ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Ondernemer voor de btw is niet hetzelfde

21 september 2020 2 minuten

Als je in loondienst werkt, dan houdt je werkgever loonbelasting in. Als zelfstandig ondernemer krijg je te maken met inkomstenbelasting. Maar, niet iedere ondernemer is ondernemer voor de inkomstenbelasting.

De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De Belastingdienst let bij de beoordeling op de volgende punten:

  • Maak je winst? Zo ja, hoeveel? Als je alleen marginale winst boekt of structureel verlies leidt, is  het niet voor de hand liggend dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.

  • Hoe zelfstandig is je onderneming? Als anderen veel invloed hebben op je onderneming en het uitvoeren van werkzaamheden is er meestal geen sprake van een onderneming.

  • Beschik je over een financieel kapitaal? Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. Je moet investeren om je onderneming op te starten. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en een tijdje draaiende te houden, wijzen meestal op een onderneming.

  • Hoeveel tijd besteed je aan je onderneming? Als je veel tijd aan een activiteit zonder dat het iets oplevert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming. Je moet wel voldoende tijd aan werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken. Dit wordt mede bepaald in het urencriterium.

  • Wie zijn je opdrachtgevers? Als je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt je afhankelijkheid van één of enkele opdrachtgevers af en neemt daarmee je zelfstandigheid toe. Als je klantenkring vooral gevormd wordt door familie en vrienden, wordt je niet als ondernemer beschouwd.

  • Hoe maak je je ondernemerschap bekend? Als ondernemer ben je afhankelijk van opdrachtgevers. Om die te bereiken, moet je je profileren, door reclame te maken, of een website te bezitten.

  • Loop je ondernemersrisico? Als je ondernemersrisico loopt, dan heb je waarschijnlijk een onderneming. Je loopt ondernemersrisico als er een kans is dat je opdrachtgevers niet betalen, en/of afhankelijk bent van vraag en aanbod van je producten en diensten.

  • Ben je aansprakelijk voor de schulden van je onderneming? Als je aansprakelijk bent voor de schulden die voortvloeien uit je onderneming, dan ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Let op: Als je als zelfstandig ondernemer voldoet aan het urencriterium en bij aanvang van het kalenderjaar nog geen 65 bent, kun je gebruik maken van onder andere de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de fiscale oudedagsreserve (FOR). Je betaalt dan minder inkomstenbelasting.