Subsidie

Subsidienieuws: aanpassing contractseisen projectwerkbeurzen literaire vertalers

De Stichting Fonds voor de Letteren (LETTER) heeft de contractseisen zoals die gelden voor projectwerkbeurzen van literaire vertalers aangepast. De passage over honorering is uitgebreid. De aanpassing gaat met terugwerkende kracht in per 1 juni 2007.

15 december 2009

Subsidienieuws: kleine wijziging aanwijzingsregeling VAMIL en MIA 2007

Het ministerie van VROM heeft de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2007 licht gewijzigd. De aanwijzingsregeling, die betrekking heeft op de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA), bevat de Milieulijst 2007 met daarop de bedrijfsmiddelen die voor de VAMIL en/of de MIA in aanmerking komen.

15 december 2009

Subsidienieuws: verhoging plafond Het Nieuwe Rijden

Het subsidieplafond voor het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005 (HNR) is verhoogd. Om meer aanvragen te kunnen honoreren, is er € 1,15 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het totaal beschikbare budget komt daarmee op € 2.425.000. De aanvraagtermijn sloot op 30 november 2006.

15 december 2009

Subsidienieuws: wijziging GLB-inkomenssteun in verband met GLMC-eisen

De Beleidsregels normenkader randvoorwaarden GLB zijn gewijzigd. Deze wijziging hangt samen met de wijziging van de Regeling GLB-komenssteun 2006 (GLBIKS) afgelopen maart. Deze had betrekking op het nakomen van een aantal randvoorwaarden en eisen inzake goede landbouw- en milieuconditie (de GLMC-eisen).

15 december 2009

Subsidienieuws: wijziging Beeldende kunst- en vormgevingsregeling Mondriaan Stichting

De Mondriaan Stichting heeft een wijziging aangebracht in haar Beeldende kunst- en vormgevingsregeling (MONDRIAANBKV). De doelgroep die voor een bijdrage uit de regeling in aanmerking komt is wat verkleind. Collectiebeherende instellingen kunnen geen aanvraag meer indienen.

15 december 2009

Subsidienieuws: extra openstelling subsidie agrarisch natuurbeheer in zeven provincies

De provincies Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht hebben een tweede aanvraagperiode opengesteld voor de Subsidieregeling natuurbeheer, onderdeel inrichtingssubsidie en functieverandering. Particulieren en ondernemers kunnen tussen 1 juni en 13 juli 2007 een aanvraag indienen bij Dienst Regelingen.

15 december 2009

Subsidienieuws: Nederlands Fonds voor de Film publiceert Suppletieregeling

Het Nederlands Fonds voor de Film (FNF) heeft de al eerder aangekondigde Suppletieregeling gepubliceerd. Filmprojecten waarvan 65% van het productiebudget al is gefinancierd kunnen via de Suppletieregeling een beroep doen voor aanvulling van de ontbrekende 35%. Er is dit jaar € 11,8 miljoen beschikbaar.

15 december 2009

Subsidienieuws: Utrecht stimuleert innovatieve ideeën op het gebied van wonen, zorg en welzijn

De provincie Utrecht roept op aanvragen in te dienen in het kader van de Subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2006-2007 (WWZU). Zij stelt hiervoor in totaal € 419.000 beschikbaar. 

15 december 2009

Subsidienieuws: Raad voor Microfinanciering in Nederland

Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken heeft de Raad voor Microfinanciering in Nederland geïnstalleerd. De Raad heeft als taak de kennis van en het draagvlak voor initiatieven voor microfinanciering in Nederland te stimuleren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kleine (startende) ondernemers in Nederland belemmeringen ondervinden bij het verkrijgen van kleine kredieten tot ongeveer € 25.000.

15 december 2009

Subsidienieuws: dit jaar ruim tweemaal zoveel budget voor Pieken in de Delta

Het ministerie van Economische Zaken meldt dat er dit jaar € 67,75 miljoen subsidie beschikbaar wordt gesteld voor het Pieken in de Delta-programma, ruim tweemaal zoveel als voor de Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 (PIEKEN).

15 december 2009

Getoond 91 tot en met 100 van 153 totaal, er zijn meerdere pagina's