Subsidie

Subsidienieuws: aanpassing contractseisen projectwerkbeurzen literaire vertalers

De Stichting Fonds voor de Letteren (LETTER) heeft de contractseisen zoals die gelden voor projectwerkbeurzen van literaire vertalers aangepast. De passage over honorering is uitgebreid. De ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: kleine wijziging aanwijzingsregeling VAMIL en MIA 2007

Het ministerie van VROM heeft de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2007 licht gewijzigd. De aanwijzingsregeling, die betrekking heeft o ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: verhoging plafond Het Nieuwe Rijden

Het subsidieplafond voor het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005 (HNR) is verhoogd. Om meer aanvragen te kunnen honoreren, is er € 1,15 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het totaal bes ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: wijziging GLB-inkomenssteun in verband met GLMC-eisen

De Beleidsregels normenkader randvoorwaarden GLB zijn gewijzigd. Deze wijziging hangt samen met de wijziging van de Regeling GLB-komenssteun 2006 (GLBIKS) afgelopen maart. Deze had betrekkin ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: wijziging Beeldende kunst- en vormgevingsregeling Mondriaan Stichting

De Mondriaan Stichting heeft een wijziging aangebracht in haar Beeldende kunst- en vormgevingsregeling (MONDRIAANBKV). De doelgroep die voor een bijdrage uit de regeling in aanmerking komt i ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: extra openstelling subsidie agrarisch natuurbeheer in zeven provincies

De provincies Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht hebben een tweede aanvraagperiode opengesteld voor de Subsidieregeling natuurbeheer, onderdeel i ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: Nederlands Fonds voor de Film publiceert Suppletieregeling

Het Nederlands Fonds voor de Film (FNF) heeft de al eerder aangekondigde Suppletieregeling gepubliceerd. Filmprojecten waarvan 65% van het productiebudget al is gefinancierd kunnen via de Su ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: Utrecht stimuleert innovatieve ideeën op het gebied van wonen, zorg en welzijn

De provincie Utrecht roept op aanvragen in te dienen in het kader van de Subsidieregeling wonen, welzijn en zorg 2006-2007 (WWZU). Zij stelt hiervoor in totaal € 419.000 beschikbaar.  ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: Raad voor Microfinanciering in Nederland

Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken heeft de Raad voor Microfinanciering in Nederland geïnstalleerd. De Raad heeft als taak de kennis van en het draagvlak voor initiatieven voo ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: dit jaar ruim tweemaal zoveel budget voor Pieken in de Delta

Het ministerie van Economische Zaken meldt dat er dit jaar € 67,75 miljoen subsidie beschikbaar wordt gesteld voor het Pieken in de Delta-programma, ruim tweemaal zoveel als voor de Subsidie ...lees verder

15 december 2009

Getoond 91 tot en met 100 van 153 totaal, er zijn meerdere pagina's