Subsidie

Subsidienieuws: MKB-Nederland pleit voor fiscale stimulering van investeringen in beveiliging

MKB-Nederland wil een fiscale maatregel voor ondernemers om investeringen in veiligheid te vergemakkelijken. Ondernemers kunnen de stijgende kosten namelijk steeds moeilijker zelf betalen, a ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: binnenkort eerste kennisvouchers LNV

Dit voorjaar stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de eerste kennisvouchers beschikbaar waarmee bedrijven kennis kunnen inkopen bij universiteiten en andere kennisins ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: experimentenregeling duurzaam openbaar busvervoer op komst

SenterNovem meldt dat er een Experimentenregeling duurzaam openbaar busvervoer op komst is. Vanuit de nieuwe regeling, die medio dit jaar wordt verwacht, zal subsidie worden verstrekt voor p ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: innovatieve landbouwontwikkeling Zeeland ondersteund

De provincie Zeeland heeft het kaderdocument Stimulering innovatieve landbouw in Zeeland (SILZ) vastgesteld. Via dit kader worden activiteiten die zijn gericht op het initiëren van de noodza ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: Innovatiesubsidies meer richten op mkb

De overheid zou zich met innovatiesubsidies meer moeten richten op het midden- en kleinbedrijf. Dit stelt Ingrid Faber, lid van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). De ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: NVB wil toeslag op bouwgrond voor steunfonds oude bedrijventerreinen

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars verenigd in de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) pleiten voor de invoering van een toeslag op nieuwe gronduitgiften voor bedrijven. De to ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: bijgewerkt overzicht vragen en antwoorden LBB

Het Agentschap SWZ heeft het overzicht met vragen en antwoorden van de Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid (LBB) bijgewerkt. ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: glastuinbouw komt met actieplan energiebesparing

LTO en Stichting Natuur en Milieu hebben een actieplan gepresenteerd om de CO2-uitstoot door de glastuinbouw in 2020 met 45% te verminderen ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken moe ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: oproep Communautair actieprogramma jeugd in actie

De Europese Commissie heeft een oproep gepubliceerd voor het Communautair actieprogramma jeugd in actie (JEUGDINACTIE). De oproep heeft betrekking op proefprojecten van de thematische netwer ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: SBIR-oproep binnenvaart op de kleine vaarwegen

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in het kader van het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) een oproep gedaan voor innovatieve plannen die de binnenvaart op de kl ...lees verder

15 december 2009

Getoond 101 tot en met 110 van 152 totaal, er zijn meerdere pagina's