Subsidie

Subsidienieuws: dit jaar ruim tweemaal zoveel budget voor Pieken in de Delta

Het ministerie van Economische Zaken meldt dat er dit jaar € 67,75 miljoen subsidie beschikbaar wordt gesteld voor het Pieken in de Delta-programma, ruim tweemaal zoveel als voor de Subsidieregeling pieken in de delta aanloopjaar 2006 (PIEKEN).

15 december 2009

Subsidienieuws: energietechnologieprojecten in de WBSO 2003 tot en met 2005

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft SenterNovem onderzocht hoeveel geld Nederlandse bedrijven jaarlijks zelf besteden aan ontwikkelingen op het gebied van energietechnologie. Het onderzoek, dat betrekking heeft op de jaren 2003, 2004 en 2005, geeft inzicht in de omvang van het privaat gefinancierde energieonderzoek in Nederland op grond van de via de WBSO ondersteunde projecten.

15 december 2009

Subsidienieuws: MKB-Nederland pleit voor fiscale stimulering van investeringen in beveiliging

MKB-Nederland wil een fiscale maatregel voor ondernemers om investeringen in veiligheid te vergemakkelijken. Ondernemers kunnen de stijgende kosten namelijk steeds moeilijker zelf betalen, aldus de ondernemersorganisatie.

15 december 2009

Subsidienieuws: binnenkort eerste kennisvouchers LNV

Dit voorjaar stelt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de eerste kennisvouchers beschikbaar waarmee bedrijven kennis kunnen inkopen bij universiteiten en andere kennisinstellingen. Het ministerie heeft veel verwachtingen van het relatief nieuwe beleidsinstrument, zo meldt het in de nieuwsbrief ‘Ondernemen in innovatie’.

15 december 2009

Subsidienieuws: experimentenregeling duurzaam openbaar busvervoer op komst

SenterNovem meldt dat er een Experimentenregeling duurzaam openbaar busvervoer op komst is. Vanuit de nieuwe regeling, die medio dit jaar wordt verwacht, zal subsidie worden verstrekt voor proeven met nieuwe technieken in vloten van enkele tot tientallen bussen, afhankelijk van de te beproeven techniek.

15 december 2009

Subsidienieuws: innovatieve landbouwontwikkeling Zeeland ondersteund

De provincie Zeeland heeft het kaderdocument Stimulering innovatieve landbouw in Zeeland (SILZ) vastgesteld. Via dit kader worden activiteiten die zijn gericht op het initiëren van de noodzakelijke systeeminnovatie in de Zeeuwse land- en tuinbouw ondersteund.

15 december 2009

Subsidienieuws: Innovatiesubsidies meer richten op mkb

De overheid zou zich met innovatiesubsidies meer moeten richten op het midden- en kleinbedrijf. Dit stelt Ingrid Faber, lid van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). De aandacht gaat nu te veel naar ondernemingen die nieuwe kennis ontwikkelen en te weinig naar ondernemingen die innoveren door bestaande kennis toe te passen.

15 december 2009

Subsidienieuws: NVB wil toeslag op bouwgrond voor steunfonds oude bedrijventerreinen

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars verenigd in de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB) pleiten voor de invoering van een toeslag op nieuwe gronduitgiften voor bedrijven. De toeslag zou 20 tot 25% moeten bedragen, en de opbrengst zou moeten worden bestemd voor een zogenaamd vitaliteitsfonds voor het opknappen of ombouwen van oude bedrijventerreinen.

15 december 2009

Subsidienieuws: bijgewerkt overzicht vragen en antwoorden LBB

Het Agentschap SWZ heeft het overzicht met vragen en antwoorden van de Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid (LBB) bijgewerkt.

15 december 2009

Subsidienieuws: glastuinbouw komt met actieplan energiebesparing

LTO en Stichting Natuur en Milieu hebben een actieplan gepresenteerd om de CO2-uitstoot door de glastuinbouw in 2020 met 45% te verminderen ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken moeten kassen zoveel mogelijk worden benut als zonne-energiecentrales. Ook start de sector alvast met een eigen CO2-emissiehandelssysteem.

15 december 2009

Getoond 101 tot en met 110 van 154 totaal, er zijn meerdere pagina's