Subsidie

Subsidienieuws: oproep Communautair actieprogramma jeugd in actie

De Europese Commissie heeft een oproep gepubliceerd voor het Communautair actieprogramma jeugd in actie (JEUGDINACTIE). De oproep heeft betrekking op proefprojecten van de thematische netwerken onder Actie 1 van het programma (Jeugd voor Europa).

15 december 2009

Subsidienieuws: SBIR-oproep binnenvaart op de kleine vaarwegen

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in het kader van het Small Business Innovation Research Programma (SBIR) een oproep gedaan voor innovatieve plannen die de binnenvaart op de kleine vaarwegen nieuw leven kunnen inblazen. Dit om nu en in de toekomst voldoende kleine schepen in de vaart te hebben en zo te voorkomen dat onnodig veel vrachtauto’s op de weg komen.

15 december 2009

Subsidienieuws: meer ruimte voor landgoederen door wijziging Natuurschoonwet 1928

De Natuurschoonwet 1928 (NATUURSCHOON) is aangepast. De definitie van natuurterreinen is verruimd, waardoor ook nieuwe en nog te ontwikkelen natuur aangemerkt kan worden als (deel van een) landgoed. Via de Natuurschoonwet komen eigenaren van een landgoed onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor belastingvoordelen.

15 december 2009

Subsidienieuws: kabinet komt met fiscale stimulansen voor starters

Het Financieele Dagblad meldt dat het kabinet ondernemerschap wil bevorderen door verlaging van de eisen om voor diverse fiscale voordelen in aanmerking te komen. Zo moet het urencriterium naar beneden, waardoor onder andere aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) eerder mogelijk is. Ook moeten werknemers die een eigen bedrijf willen beginnen hun levenslooptegoed belastingvrij kunnen inbrengen als startkapitaal.

15 december 2009

Subsidienieuws: subsidieregeling innovatievouchers open vanaf 21 februari

SenterNovem meldt dat MKB-ondernemers met ingang van woensdag 21 februari 2007 weer aanvragen kunnen indienen voor de Subsidieregeling innovatievouchers (INNOVOUCHER). Ook dit jaar zijn er weer 3000 kleine vouchers à € 2500 en 3000 grote vouchers à € 7500 te verdelen.

15 december 2009

Subsidienieuws: regeling uitgifte innovatievouchers 2007

Zoals gisteren al gemeld is de Subsidieregeling innovatievouchers (INNOVOUCHER) weer open voor het indienen van aanvragen. Voorafgaand aan de nieuwe openstelling is de Regeling uitgifte innovatievouchers 2007 gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling wordt onder meer bepaald dat de aanvragen voor de dit jaar beschikbare 3000 kleine en 3000 grote vouchers kunnen worden ingediend tot en met 14 december 2007.

15 december 2009

Subsidienieuws: rapportage gebruik en inzet innovatievouchers

Het ministerie van Economische Zaken heeft onderzoek laten doen naar het gebruik en de inzet van innovatievouchers (INNOVOUCHER) door mkb-ondernemers. Conclusie: vooral kleinere bedrijven met minder dan tien werknemers gebruiken de bon om kennis in te kopen bij kennisinstellingen.

15 december 2009

Subsidienieuws: wijzigingen RMTMT en vaststelling plafond en tender 2007

In de Staatscourant zijn het plafond en de tender 2007 gepubliceerd voor het Subsidieprogramma milieu & technologie (RMTMT), onderdeel van de Subsidieregeling milieugerichte technologie 2004 (RMT). Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn er subsidiabele projectsoorten aan de onderdelen TeMa en ToeP toegevoegd, is er geld beschikbaar voor projecten in het kader van het European Research Area Network-project “SUSPRISE” en komen projecten Samenwerken niet meer voor subsidie in aanmerking.

15 december 2009

Subsidienieuws: tot en met 2010 subsidie voor scholing overblijfmedewerkers

Het ministerie van Onderwijs heeft de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 (SSO) gepubliceerd. Op grond van deze regeling kan, net als in de voorgaande jaren, scholingssubsidie worden aangevraagd voor overblijfmedewerkers. Er is per schooljaar € 3 miljoen beschikbaar.

15 december 2009

Subsidienieuws: Utrecht herziet subsidieplafond 2007 economische ontwikkeling

De provincie Utrecht heeft het subsidieplafond 2007 voor de Subsidieverordening economische ontwikkeling 2005 (ECON) herzien en vastgesteld op € 1.686.492. Via de regeling is er geld beschikbaar voor herstructurering van bedrijventerreinen in de provincie, versterking van de kennisinfrastructuur ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf en verbetering van de werking van de arbeidsmarkt.

15 december 2009

Getoond 111 tot en met 120 van 154 totaal, er zijn meerdere pagina's