Subsidie

Subsidienieuws: programma Erfgoed van de Oorlog eind juni van start

Eind juni is het subsidiekader voor het programma Erfgoed van de Oorlog gereed. Het programma richt zich naast behoud van erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog ook op het toegankelijk maken daarvan of het gebruik van materialen voor publiekstoepassing. Op woensdag 20 juni vindt er een startbijeenkomst plaats.

15 december 2009

Subsidienieuws: steun voor bevordering vertoningsmogelijkheden artistieke film

Het Nederlands Fonds voor de Film (FNF) stelt per jaar € 100.000 beschikbaar om de vertoningsmogelijkheden van artistieke films te bevorderen. Filmtheaters, bioscopen en arthouses kunnen via prolongatiebonussen en publiciteitsbijdragen de vertoningsmogelijkheden en daarmee het publieksbereik van Nederlandse artistieke films met een lengte van ten minste 70 minuten vergroten.

15 december 2009

Subsidienieuws: Bedrijfsfonds voor de Pers steunt twee onderzoeken

Het Bedrijfsfonds voor de Pers (BVDP) gaat twee onderzoeken financieel ondersteunen.

15 december 2009

Subsidienieuws: half miljoen extra voor regionale documentaires en dramaproducties

Minister Plasterk van Cultuur trekt € 500.000 extra uit voor regionale documentaires en dramaproducties. Het extra geld wordt beschikbaar gesteld op advies van de Raad voor Cultuur, en zal met ingang van 2008 door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties (SNCO) worden ingezet voor de regionale culturele programmering.

15 december 2009

Minder subsidies en apart loket voor ondernemers

Minister Van der Hoeven: 'Make it simpel'

Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken, wil minder subsidieregelingen en de Belastingdienst opdelen in verschillende loketten. Dit heeft ze na afloop van haar bezoek aan innovatieve starters en groeibedrijven in Zuid-Holland gezegd. Ze legde het bezoek af in het kader van de 100-dagen tour die ministers door het land maken.

15 december 2009

Subsidienieuws: stand van zaken nieuwe filmregelingen

Minister Plasterk van Cultuur heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven dat de Suppletieregeling en de nieuwe Regeling lange speelfilm in Brussel ter goedkeuring voorliggen. De regelingen zullen door het Nederlands Fonds voor de Film (FNF) worden uitgevoerd.

15 december 2009

Subsidienieuws: Utrecht stimuleert domotica en zorg op afstand

De provincie Utrecht stelt in totaal € 750.000 beschikbaar in het kader van de tijdelijke Subsidieregeling toekomst thuis (STTU2007). Op deze manier wil de provincie stimuleren dat mensen die zorg behoeven zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De regeling is een onderdeel van het programma Wel Thuis!

15 december 2009

Subsidienieuws: stagefonds voor verzorgenden en verpleegkundigen

Er komt een stagefonds voor nieuwe werknemers in de zorgsector. Staatssecretaris Bussemaker wil met het stagefonds extra stageplekken creëren voor leerlingen in de zorgsector. Het fonds dient ook om de kwaliteit van stageplekken te waarborgen.

15 december 2009

Subsidienieuws: nieuwe ronde TNO Small Business Innovation programme

TNO, de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, heeft een nieuwe ronde voor haar Small Business Innovation programme (TNOSBIR) geopend. Via TNOSBIR kunnen mkb-ondernemingen een innovatief productidee van TNO verder ontwikkelen en op de markt brengen met financiële ondersteuning van TNO.

15 december 2009

Subsidienieuws: meer ondersteuning voor investeerders in startende ondernemingen bepleit

Investeerders die in het beginstadium in bedrijven investeren moeten blijvend belastingvrijstelling krijgen. Hiervoor pleit de Expertgroep KMO Financiering in een rapport dat aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken is aangeboden. De commissie onderzocht de financieringskloof waar Nederlandse mkb-ondernemingen mee te maken hebben.

15 december 2009

Getoond 121 tot en met 130 van 154 totaal, er zijn meerdere pagina's