Subsidie

Subsidienieuws: Zuid-Holland geeft ondersteuning bij het verkrijgen tegemoetkoming bodemsanering

De provincie Zuid-Holland gaat terreineigenaren en ondernemers in de provincie ondersteunen bij het verkrijgen van een financiële bijdrage voor bodemsanering. De provincie adviseert ondernemers en eigenaren en kijkt of er mogelijkheden zijn voor een tegemoetkoming in de kosten. Op deze manier hoeven de ondernemers zich niet te verdiepen in allerlei subsidieregelingen.

15 december 2009

Subsidienieuws: Koenders wil exportsubsidies beperken

Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking wil exportsubsidies voor het Nederlands bedrijfsleven in ontwikkelingslanden beperken. Dit zei de bewindsman op een bijeenkomst over Afrika georganiseerd door de Evert Vermeer Stichting.

15 december 2009

Subsidienieuws: extra geld voor sport vooral naar sportverenigingen en combifuncties

Het extra geld voor sport dat in 2008 (€ 10 miljoen) en 2009 (€ 20 miljoen) beschikbaar komt wordt grotendeels besteed aan versterking van sportverenigingen en aan combifuncties op het terrein van school en sport. Dat heeft staatssecretaris Bussemaker (VWS) bekendgemaakt. Het geld komt bovenop de € 100 miljoen die al begroot was.

15 december 2009

Subsidienieuws: verhoging plafond instandhouding monumenten

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het plafond dat beschikbaar is voor de instandhouding van monumenten verhoogd met € 7 miljoen.

15 december 2009

Subsidienieuws: WBSO mogelijk voor stagiair(e)s

Uitbreiding WVA

In het Belastingplan 2007 is de definitie van werknemer in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) uitgebreid. Dit betekent concreet dat ook binnen de WBSO onder omstandigheden een stagiair(e) als werknemer wordt aangemerkt en dus meegenomen kan worden voor de WBSO.

15 december 2009

Subsidienieuws: regeling basissubsidies Fonds BKVB

Per 1 januari 2007 is de regeling basissubsidies van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (FBKVB) gewijzigd. Door deze aanpassing zal de financiële afhandeling van een basissubsidie voortaan met minder papierwerk gepaard gaan.

15 december 2009

Subsidienieuws: aanvraagperiode recreatie en toerisme Noord-Holland binnenkort open

De provincie Noord-Holland roept op aanvragen in te dienen in het kader van de Deelverordening recreatie en toerisme Noord-Holland 2005 (DRTNH). Doel van de regeling is het stimuleren van kleine, regionale, integrale activiteiten op het gebied van openluchtrecreatie, toerisme en cultuurhistorie. In totaal stelt de provincie voor deze tender € 718.000 beschikbaar.

15 december 2009

Subsidienieuws: uitsluiting dubbele subsidie Fonds voor podiumprogrammering en marketing

Het bestuur van het Fonds voor podiumprogrammering en marketing (FPPM) heeft een wijziging aangebracht in de Podiumregeling en de Festivalregeling.

15 december 2009

Subsidienieuws: SMINBUZA plafond en beleidsvoornemen PKP Nicosia

Binnen de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken (SMINBUZA) is het subsidieplafond en beleidsvoornemen 2007 PKP Nicosia gepubliceerd.

15 december 2009

Subsidienieuws: wijziging Regeling GLB-inkomenssteun

De Regeling GLB-inkomenssteun (GLBIKS) is aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op de inbedding van de melkpremie in de bedrijfstoeslagregeling. Ook wordt verdere invulling gegeven aan de eisen inzake de goede landbouw- en milieuconditie (GLMC) en worden twee randvoorwaarden op het gebied van dierenwelzijn gewijzigd.

15 december 2009

Getoond 131 tot en met 140 van 154 totaal, er zijn meerdere pagina's