Subsidie

Subsidienieuws: CPA-tender infrastructuur en milieubeheer Servië

Agentschap NL heeft een nieuwe projecttender geopend binnen het Programma collectieve promotionele activiteiten (CPA). Het betreft een projecttender in het kader van het programma 2g@there, gericht op infrastructuur en milieubeheer in Servië.

28 augustus 2012

Subsidienieuws: openstelling Irak-faciliteit

Agentschap NL heeft de eerste tender opengesteld voor de Irak-faciliteit (IRAK), oftewel het programma voor de economische wederopbouw in Noord-Irak.

28 augustus 2012

Subsidies, opbrengsten of kosten?

Column I Subsidies leiden tot hogere kosten en lagere opbrengsten

Een zoekopdracht via Google naar de omvang van subsidies in Nederland leverde mij niets concreet op. Nergens wordt vermeld hoeveel subsidie daadwerkelijk is te verdelen.

16 februari 2012

Vanaf 2012 één digitaal loket voor ondernemers

Zaken doen met de overheid wordt makkelijker

Vanaf volgend jaar hebben ondernemers nog maar één portal op internet nodig om zaken te doen met de overheid. Op dit zogenaamde 'digitale Ondernemersplein' kun je vanaf 1 januari subsidies aanvragen en het Handelsregister raadplegen.

14 oktober 2011

Ondernemers massaal aan duurzame energie

Potje Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie binnen vijf dagen op

Het subsidiedepot van 1,5 miljard, bestemd voor bedrijven die duurzame energie willen gebruiken, is binnen vijf dagen opgegaan. De subsidies van de Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie, die op 1 juli inging, zijn vergeven aan 600 projecten van ondernemers.

21 september 2011

Overheid investeert in Het Nieuwe Werken

Subsidie en wetsvoorstel maken flexibel werken makkelijker

De overheid zet flink in op Mobiel Werken. Vanaf oktober kunnen bedrijven een subsidie aanvragen voor het doorvoeren van Het Nieuwe Werken. Daarnaast heeft Minister Kamp een wetsvoorstel ingediend om flexibel werken makkelijker te maken.

06 september 2011

Onoverzichtelijke subsidieregeling geeft ondernemer geen energie

Column | Energiesubsidies

Het Rijk heeft bedacht dat over tien jaar 20 procent van de energie duurzaam opgewekt moet zijn. Dat betekent 2 procent per jaar “verduurzamen”, zoiets moet toch kunnen... Helemaal mee eens, en nu aan de slag!

13 december 2010

De Innovatievouchers zijn er weer

Kennis inkopen met subsidie van de overheid

Vanaf 23 februari kunnen ondernemers weer gebruik maken van de Innovatievoucher. De pilot met private vouchers uit 2009 krijgt daarmee een vervolg. Met een voucher kan je een kennisvraag over het vernieuwen ven een product, proces of dienst laten beantwoorden door publieke of private kennisinstellingen.

22 februari 2010

Kabinet slaat plank mis met stimuleringsbeleid bedrijfsleven

Subsidieregelingen blijken slecht bekend te zijn in ondernemersland.

Subsidieregelingen bereiken de ondernemer niet door bureaucratie en gebrek aan consistentie. Kabinetsdoelstellingen worden niet ondersteund door maatregelen, een langetermijnvisie ontbreekt en het beleid is allesbehalve consistent. Dat maakt dat ondernemers soms nauwelijks nog weten waar zij aan toe zijn en dus maar helemaal geen subsidie aanvragen.

22 januari 2010

Impuls van 4 miljoen voor technostarters

Forse subsidie stimuleert starters in regio Utrecht

Een consortium van kennisinstellingen en bedrijven uit de regio Utrecht gaat kennis, coaching, financiële ondersteuning en een infrastructuur bieden aan technostarters. ‘Start Impuls Utrecht’ is gericht op beginnende entrepreneurs in life & natural sciences, ICT, design & multimedia. Hierdoor wordt hoogwaardige kennis in de regio versneld omgezet in producten en diensten en het ondernemerschap gestimuleerd. Het project is mogelijk door ondersteuning vanuit TechnoPartner, een initiatief van de ministeries van OCW en EZ.

16 december 2009

Getoond 51 tot en met 60 van 154 totaal, er zijn meerdere pagina's