Subsidie

EZ Komt met subsidie voor snelgroeiende ondernemers

Snelle groeiers in het MKB komen makkelijker aan geld

Het wordt eenvoudiger voor snelgroeiende ondernemers om aan geld te komen. Het ministerie van Economische Zaken heeft op 24 november een garantieregeling ingevoerd. Daarmee kunnen financiers een groeispurt mogelijk maken voor mkb-bedrijven.

16 december 2009

Subsidienieuws: hernieuwde openstelling Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft bekend gemaakt dat zij de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (PSANNB) in 2007 hernieuwd gaat openstellen. De openstelling geldt voor de hele regeling (categorieën 'continuïteit' en 'nieuw areaal') en loopt van 15 juli tot en met 31 augustus 2007.

16 december 2009

Subsidienieuws: begin juli nieuwe oproep Subsidieregeling BoegBeeld-module

Tijdens het jaarlijkse Point One-evenement is een nieuwe oproep aangekondigd in het kader van de Subsidieregeling BoegBeeld-module (BOEGBEELD).

16 december 2009

Subsidienieuws: verhoging rentepercentage Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Het rentepercentage voor een lening binnen het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ) is verhoogd van 4,5% naar 6%. Reden voor de stijging is de verhoging door banken van het rentepercentage voor zakelijke kredieten op middellange termijn. De verhoging gaat in per 1 juli 2007. Per 1 juli 2008 wordt het percentage nogmaals verhoogd. Met hoeveel is nog niet bekend.

16 december 2009

Subsidienieuws: EZ wil investeringsfonds(en) voor jonge mkb-bedrijven in energiesector

Het ministerie van Economische Zaken wil in 2008 een pilottender uitschrijven gericht op jonge mkb-bedrijven in de energiesector (zogenaamde energiestarters). Het doel van de tender is de oprichting van één of meer investeringsfondsen voor de bedrijfstak.

16 december 2009

Subsidienieuws: looptijd NORT Flevoland verlengd

De looptijd van het project NORT Flevoland (NORTFL) wordt verlengd tot en met 30 september 2007. Tevens ligt er een vervolgvoorstel voor een verlenging tot medio 2011. Het project NORT Flevoland biedt ondersteuning en advies voor ondernemers in de horeca, watersport en recreatie bij kwaliteitsverbetering, professionalisering en samenwerking.

16 december 2009

Loonkostensubsidie bij herbeoordeelde arbeidsongeschikten

Maximaal 50% subsidie voor een jaar

Werkgevers die arbeidsongeschikten in dienst nemen, die zijn herbeoordeeld in het kader van de zogenoemde eenmalige herbeoordelingsoperatie, kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke loonkostensubsidie.

15 december 2009

Innovatievouchers 2008 voor eind maart beschikbaar

Voor eind maart nieuwe openstelling Subsidieregeling Innovatiovouchers

Uit informatie die MKB Servicedesk van SenterNovem heeft ontvangen blijkt dat er voor eind maart 2008 een nieuwe tender voor de Subsidieregeling innovatievouchers van start gaat. Deze loopt dan waarschijnlijk tot en met eind 2008.

15 december 2009

2 miljard euro aan subsidie voor bedrijven ongebruikt

Ondernemers onderschatten kosten en verplichtingen bodemsanering

Het Nederlandse bedrijfsleven laat ten minste 2 miljard euro aan subsidies voor bodemsanering liggen. De overheid vergoedt tot 70 procent van de saneringskosten bij verontreinigingen die vóór 1987 werden veroorzaakt. Tot dusver is de regeling voor slechts 100 miljoen euro aangesproken. De inschrijving sluit op 1 januari 2008.

15 december 2009

Subsidie bodemsanering: laatste kans

Aanmelden nog mogelijk tot 1 januari

MKB-Nederland adviseert bedrijven met een historische bodemverontreiniging gebruik te maken van subsidie voor bodemsanering die de overheid biedt. Bedrijven hebben nog tot 1 januari de tijd zich hiervoor aan te melden.

15 december 2009

Getoond 61 tot en met 70 van 154 totaal, er zijn meerdere pagina's