Subsidie

Subsidienieuws: banken ondertekenen overeenkomst proef met starterskredieten uitkeringsgerechtigden

Banken kunnen uitkeringsgerechtigden die hun eigen bedrijf willen beginnen makkelijker aan een lening helpen. Vertegenwoordigers van ABN-AMRO, Rabobank Nederland, Fortis bank en de kredietba ...lees verder

15 december 2009

Regeling impuls kennisexploitatie creatieve starters gepubliceerd

De Regeling impuls kennisexploitatie creatieve starters (SKECS) is gepubliceerd. Doel van de regeling is het geven van een impuls aan de creatieve sectoren. De regeling sluit zoveel mogelijk ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: 'nieuwe regeling duurzame energieproductie ongunstig voor boeren'

De begin 2008 startende Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE), de opvolger van de regeling Milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP), belooft weinig goeds voor het plattel ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: dit najaar subsidie voor tankstations alternatieve brandstoffen

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil vanaf dit najaar subsidie beschikbaar stellen voor de realisatie en exploitatie van tankstations voor alternatieve brandstoffen zoals aardgas, bi ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: CDA en PvdA: belastingkorting voor winkeliers die hun zaak beveiligen

Sdu Overheidsinformatie meldt dat CDA en PvdA vinden dat winkeliers die hun zaak beveiligen tegen overvallen, daarvoor moeten worden beloond met een belastingkorting. De coalitiegenoten reag ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: tijdelijke borgstellingsregeling startende ondernemers met uitkering in werking

Staatssecretaris Aboutaleb van SZW heeft de Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering (BORGSTART) gepubliceerd. Via deze pilot, die een jaar duurt, staa ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2007

CFI heeft de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2007 (ASPL2007) gepubliceerd. De regeling is bestemd voor de (sectoren van) vestigingen van scholen voor voorbereiden ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: ruim half miljoen voor Limburgs erfgoed

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in het kader van de Nadere subsidieregels voor cultureel erfgoed (CELI) 22 subsidieaanvragen gehonoreerd. Zes aanvragen werden afgewezen. Met de honore ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: verlenging regelingen versterking cultuureducatie primair onderwijs

Minister Plasterk van Onderwijs heeft besloten de regelingen voor versterking van cultuureducatie in het primair onderwijs met één schooljaar te verlengen. ...lees verder

15 december 2009

Subsidienieuws: langere termijn correctie S&O-verklaring

De termijn voor het indienen van de correctie S&O-verklaring wordt verlengd tot het volgende aangiftetijdvak. Dit is opgenomen in een besluit van het ministerie van Financiën, vooruitlop ...lees verder

15 december 2009

Getoond 71 tot en met 80 van 153 totaal, er zijn meerdere pagina's