Subsidie

Bedrijven lopen miljarden voor bodemsanering mis

Meld je voor 1 januari 2008 aan voor subsidie!

De SP gaat Kamervragen stellen aan de minister van VROM over de gebrekkige voorlichting aan bedrijven omtrent hun verplichtingen op het gebied van bodemsaneringen. Vorige week bracht MKB-Nederland het nieuws naar buiten dat het bedrijfsleven ten minste 2 miljard euro aan subsidies voor sanering laat liggen.

15 december 2009

WBSO-regeling voor dga's zonder personeel verdwijnt

WBSO-subsidie mogelijk verrekenen met inkomstenbelasting

Dga's van vennootschappen zonder personeel hoeven per 1 januari 2008 niet meer maandelijks loonbelasting af te dragen. Hierdoor lopen ze de WBSO-subsidie mis. Deze wordt immers verrekend met de afdracht loonbelasting.

15 december 2009

Subsidienieuws: banken ondertekenen overeenkomst proef met starterskredieten uitkeringsgerechtigden

Banken kunnen uitkeringsgerechtigden die hun eigen bedrijf willen beginnen makkelijker aan een lening helpen. Vertegenwoordigers van ABN-AMRO, Rabobank Nederland, Fortis bank en de kredietbanken Friesland en Rotterdam hebben met het ministerie van SZW een overeenkomst ondertekend.

15 december 2009

Regeling impuls kennisexploitatie creatieve starters gepubliceerd

De Regeling impuls kennisexploitatie creatieve starters (SKECS) is gepubliceerd. Doel van de regeling is het geven van een impuls aan de creatieve sectoren. De regeling sluit zoveel mogelijk aan bij de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie (SKE). Er is een budget van € 4,9 miljoen beschikbaar. In aanmerking voor een bijdrage komen kennisexploitatieverbanden die rechtspersoonlijkheid bezitten en MKB-deelnemers aan een kennisexploitatieverband zonder rechtspersoonlijkheid.

15 december 2009

Subsidienieuws: 'nieuwe regeling duurzame energieproductie ongunstig voor boeren'

De begin 2008 startende Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE), de opvolger van de regeling Milieukwaliteit elektriciteitsproductie (MEP), belooft weinig goeds voor het platteland. Dit stelt Jan Zeinstra, directeur van Brouwers BioEnergie, in de Leeuwarder Courant.

15 december 2009

Subsidienieuws: dit najaar subsidie voor tankstations alternatieve brandstoffen

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil vanaf dit najaar subsidie beschikbaar stellen voor de realisatie en exploitatie van tankstations voor alternatieve brandstoffen zoals aardgas, biogas en ethanol. Hiertoe heeft het ministerie aan SenterNovem de opdracht gegeven om de Subsidieregeling tankstations alternatieve brandstoffen voor te bereiden.

15 december 2009

Subsidienieuws: CDA en PvdA: belastingkorting voor winkeliers die hun zaak beveiligen

Sdu Overheidsinformatie meldt dat CDA en PvdA vinden dat winkeliers die hun zaak beveiligen tegen overvallen, daarvoor moeten worden beloond met een belastingkorting. De coalitiegenoten reageren hiermee op de vorige week gepubliceerde politiecijfers die aantonen dat het aantal overvallen na een jarenlange daling dit jaar weer met 30% is gestegen.

15 december 2009

Subsidienieuws: tijdelijke borgstellingsregeling startende ondernemers met uitkering in werking

Staatssecretaris Aboutaleb van SZW heeft de Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering (BORGSTART) gepubliceerd. Via deze pilot, die een jaar duurt, staat de overheid borg voor een bankkrediet aan uit een uitkering startende ondernemers in Leeuwarden, Lelystad en Rotterdam. Het maximale krediet is € 31.500.

15 december 2009

Subsidienieuws: regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2007

CFI heeft de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2007 (ASPL2007) gepubliceerd. De regeling is bestemd voor de (sectoren van) vestigingen van scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), praktijkonderwijs (pro) en vbo-groen aan agrarische opleidingscentra (AOC's), die geen beroep hebben gedaan op de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006 (ASPL).

15 december 2009

Subsidienieuws: ruim half miljoen voor Limburgs erfgoed

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben in het kader van de Nadere subsidieregels voor cultureel erfgoed (CELI) 22 subsidieaanvragen gehonoreerd. Zes aanvragen werden afgewezen. Met de honorering is een totaalbedrag van € 554.163 gemoeid. De bijdragen variëren van € 1690 tot € 102.405.

15 december 2009

Getoond 71 tot en met 80 van 154 totaal, er zijn meerdere pagina's