Subsidie

Subsidienieuws: verlenging regelingen versterking cultuureducatie primair onderwijs

Minister Plasterk van Onderwijs heeft besloten de regelingen voor versterking van cultuureducatie in het primair onderwijs met één schooljaar te verlengen.

15 december 2009

Subsidienieuws: langere termijn correctie S&O-verklaring

De termijn voor het indienen van de correctie S&O-verklaring wordt verlengd tot het volgende aangiftetijdvak. Dit is opgenomen in een besluit van het ministerie van Financiën, vooruitlopend op een verruiming van de termijn in de wet. Deze aanpassing binnen de WBSO treedt in werking per 1 januari 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

15 december 2009

Subsidienieuws: groen licht Nederlandse filmregelingen en interim-bestuur Nederlands Fonds voor de F

De Europese Commissie heeft de twee nieuwe Nederlandse filmregelingen, oftewel de Suppletieregeling en de Regeling lange speelfilm (zie bericht van 25 april 2007), goedgekeurd. De regelingen worden uitgevoerd door het Nederlands Fonds voor de Film (FNF).

15 december 2009

Subsidienieuws: Provincie Overijssel stimuleert landbouwinnovatie

De provincie Overijssel heeft de subsidieregeling Samenwerking innovatie en landbouw opengesteld. De provincie trekt € 400.000 uit voor de ontwikkeling van de landbouw om zo de (inter)nationale marktpositie van de landbouw te stimuleren en om een vitaal en aantrekkelijk agrarisch landschap in stand te houden.

15 december 2009

Subsidienieuws: regeling agrarische schadeverzekeringen uitgebreid met vorstschade fruitteelt

De Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen 2003 (AGRISICO) is uitgebreid met een tweede schadecategorie: schade aan gewassen in de fruitteeltsector als gevolg van extreme vorst. Deze schadecategorie komt naast de schade aan gewassen in de agrarische sector als gevolg van zware regenval.

15 december 2009

Subsidienieuws: oproep organisatie en toekenning jaarlijkse literatuurprijs EU

De Europese Commissie heeft een oproep gedaan voor de organisatie en toekenning van een jaarlijkse literatuurprijs van de Europese Unie. De oproep vindt plaats in het kader van het Communautair programma cultuur (CULTUUR2007).

15 december 2009

Subsidienieuws: verhoging plafond 2007 programma starters buitenlandse markten

Voor de Subsidieregeling programma voor starters op buitenlandse markten 2004 (PSB2) is het plafond 2007 verhoogd van € 9.940.000 naar € 11.475.000. Ook zijn er enkele technische wijzigingen ter verduidelijking van de regeling doorgevoerd.

15 december 2009

Subsidienieuws: veel belangstelling voor Friese subsidie monumenten en cultuurhistorie

Door de overweldigende belangstelling voor de Subsidieverordening monumenten en cultuurhistorie Friesland 2005-2010 (SMCFR) komt er geen tweede aanvraagronde. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Friesland bepaald. Met het toekennen van € 749.059 voor het onderhoud en de restauratie van 30 monumenten is het geld voor 2007 op.

15 december 2009

Subsidienieuws: start programma Erfgoed van de Oorlog

Zoals aangekondigd heeft VWS-staatssecretaris Bussemaker vandaag het programma Erfgoed van de Oorlog gepresenteerd. Vanuit dit programma kunnen organisaties subsidie aanvragen voor het behouden en presenteren van belangrijk materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Voor het programma is in totaal € 21,6 miljoen subsidie beschikbaar.

15 december 2009

Subsidienieuws: nog voldoende budget voor FARBO door halvering aantal aanvragen

Het Agentschap SZW heeft voor de SZW-subsidieregeling financiële ondersteuning arbeidsmiddelen (FARBO2005) tot 1 juni van dit jaar ruim 250 aanvragen ontvangen ten laste van het subsidiebudget voor dit jaar.

15 december 2009

Getoond 81 tot en met 90 van 154 totaal, er zijn meerdere pagina's