WBSO: wat is de wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk?

Subsidie bij de ontwikkeling van innovatieve producten

04 januari 2022 4 minuten

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling ter stimulering van innovatie. Het is een interessante wet voor ondernemers, want dankzij de WBSO kun je de kosten van een ontwikkelings- en/of onderzoeksproject flink drukken. Hoe werkt de WBSO precies? En wat moet je weten over de WBSO 2022?

Concreet kan de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk het volgende voor je betekenen:

 • Vergoeding van (loon)kosten en uitgaven via de belastingaangifte.

 • Vaste aftrek voor zelfstandig ondernemers.

 • Extra voordeel voor startende ondernemers.

 • Meer onderzoek mogelijk naar nieuwe innovaties.

 • Concepten sneller uitwerken tot succesvolle producten en diensten.

Wanneer kom je in aanmerking voor WBSO?

De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen in de breedste zin van het woord. De toepassingen zijn legio. Van midden- of kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf, het maakt niet uit in welke bedrijfssector je werkt. In 2020 maakten ruim 20.000 bedrijven, waarvan zo’n 97% mkb, gebruik van deze regeling. Bij elkaar haalden ze zo’n € 1,2 miljard voordeel uit deze regeling.

S&O en R&D

De WBSO ondersteunt innovatieve ondernemers met Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) of Research en Development (R&D). Dit is technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) of ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, programmatuur of productieprocessen. Het ontwikkelingswerk moet technisch nieuw zijn voor je eigen bedrijf en eindigt zodra de werking is aangetoond door een prototype of model.

Verder moet je nog rekening houden met wat algemene voorwaarden die aan WBSO-projecten gesteld worden:

 • Het werk voor de innovatie of het onderzoek gebeurt binnen de EU. Dat betekent automatisch dat werkzaamheden in het Verenigd Koninkrijk vanwege de Brexit inmiddels niet meer in aanmerking kunnen komen voor de WBSO.

 • Je komt niet in aanmerking voor WBSO als je een publieke kennisinstelling bent.

Verdere voorwaarden worden uitgewerkt per rechtsvorm.

WBSO per rechtsvorm

Het voordeel dat je uit de WBSO kunt halen is afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming. We zetten de voordelen en verdere voorwaarden voor je op een rij.

Onderneming zonder personeel

Als je zelfstandig ondernemer bent, onder de inkomstenbelasting valt en aan het urencriterium voldoet, kun je een vaste aftrek krijgen als je minstens 500 uur per jaar aan S&O besteedt. Bovendien is er aanvullende aftrek voor starters. Het voordeel komt hierop neer:

 • Vaste aftrek van € 13.360,- (voor 2021: € 13.188)

 • Aanvullende aftrek van € 6.684,- voor startende zzp’ers (voor 2021: € 6.598)

Verder moet je rekening houden met de volgende zaken:

 • Je kunt aanvragen indienen van 1 januari tot en met 30 september.

 • Er geldt geen maximum voor het aantal aanvragen.

 • Een aanvraag mag meerdere projecten bevatten.

 • De start van de aanvraagperiode is op de datum dat je de aanvraag indient en loopt tot het einde van het kalenderjaar.

Onderneming met personeel

Als je onderneming onder de vennootschapsbelasting valt, zoals bij een bv of nv, kun je WBSO-voordeel krijgen op basis van S&O-uren, het S&O-uurloon van medewerkers die dit werk doen en de kosten en uitgaven voor het S&O-project. Je kunt je voordeel berekenen op basis van:

 • Aantal S&O-uren.

 • S&O-uurloon.

 • Kosten en uitgaven S&O-project.

Verder moet je rekening houden met de volgende zaken:

 • WBSO-aanvragen lopen per periode, niet per project. 

 • Voor een aanvraagperiode geldt: minimaal 3 en maximaal 12 kalendermaanden.

 • Je kunt aanvragen voor een kalenderjaar indienen tot uiterlijk 30 september, met een maximum van 4 per jaar. Afgewezen en onvolledig ingediende aanvragen tellen ook mee.

 • Aanvraagperiodes mogen elkaar overlappen.

 • Een aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten.

WBSO-subsidie berekenen

Ben je benieuwd waar jouw WBSO-voordeel op neerkomt? Doe dan een WBSO-berekening via deze WBSO-calculator, zodat je direct weet waar je aan toe bent.

Voordeelpercentages en -bedragen

In 2021 zijn de voordeelpercentages van de WBSO tijdelijk verhoogd, om het S&O-werk in coronatijd extra aan te moedigen. Het kabinet verlengt deze crisismaatregelen niet, ook omdat gebleken is dat bedrijven in coronatijd gewoon doorgegaan zijn met S&O-werk. Net als in voorgaande jaren gelden er in 2022 twee schijven met verschillend voordeelpercentages. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf.

WBSO in 2022

Tarief per schijfPercentage
Eerste schijf32%
Eerste schijf starters40%
Tweede schijf16%

De grens voor de eerste schijf ligt bij € 350.000 S&O-(loon)kosten.

WBSO 2022

Voor 2022 is de WBSO op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen voor 2022 op een rij, zoals aangekondigd in het Belastingplan:

 • Aanvraagproces eenvoudiger

 • Verrekeningen eenvoudiger en sneller (minder administratieve rompslomp)

 • Budget WBSO 2022 € 1.336 miljoen

 • Meer duidelijkheid over het melden: bedrijven kunnen alleen kosten en uitgaven indienen waarvoor in 2022 (en later) een S&O-verklaring is afgegeven

 • Aanvraagperiodes mogen elkaar overlappen

WBSO en de Innovatiebox

Mocht je als ondernemer winst maken met innovatieve activiteiten, dan kun je de WBSO misschien combineren met de Innovatiebox, een andere subsidie voor innovatie. Ondernemers met een nv of bv kunnen dan de winst die ze hebben behaald met innovatieve activiteiten bij een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting onderbrengen. Ze betalen dan een belastingtarief van 9% in plaats van het maximale tarief van 25%. 

Praktijkvoorbeelden

Op de site van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland vind je praktijkvoorbeelden van bedrijven die gebruikgemaakt hebben van de WBSO. Als je deze voorbeelden bekijkt, valt meteen op dat deze regeling beschikbaar is voor innovaties op alle gebieden, zoals gezondheid, sport, technologie, energie enzovoort. Een greep uit de innovaties die tot stand gekomen zijn met behulp van de WBSO:

 • Duurzame champignonkwekerij. De ontwikkeling van een verbrander- / drooginstallatie voor restproducten voor energie- en klimaatneutrale teelt.

 • Zeewier als duurzame grondstof. Onderzoek naar zeewier als grondstof voor voedsel gerelateerde en voor bioplastics.

 • Waterturbines in rivieren. Turbines die in rivieren elektriciteit op kunnen wekken zonder dat er dammen nodig zijn.

 • Energie opwekkende (dans)vloeren. Vloeren die de kinetische energie van dansende mensen omzetten in elektriciteit.

Meer inspiratie opdoen? Bekijk wat er de afgelopen 25 jaar tot stand is gekomen dankzij de WBSO. Misschien geeft dat je de motivatie om door te pakken met jouw innovatie en de WBSO aan te vragen.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.