Wetswijzigingen per 1 juli 2022

Kortere betalingstermijn, lagere btw op energie en minimumloon omhoog

ondernemer-vrouw-succes-vrolijk

De overheid voert een aantal belangrijke wijzigingen door in het derde kwartaal van 2022. In dit artikel zetten we alles voor je op een rij wat de aanpassingen voor jou betekenen.

Betalingstermijn grootbedrijf van 60 naar 30 dagen

In 2017 was al vastgelegd dat grote bedrijven hun facturen binnen 60 dagen moeten betalen. Per 1 juli 2022 wordt dit verder teruggebracht naar 30 dagen. Grote bedrijven zijn organisaties met meer dan 250 werknemers, meer dan € 40 miljoen omzet of een balanstotaal hebben van meer dan € 20 miljoen. 

Goed nieuws dus voor zelfstandigen en kleinere bedrijven, die vaak moeilijkheden ondervinden bij het betaald krijgen van hun uitstaande facturen. In 2021 bracht de overheid via een anoniem meldpunt het betalingsgedrag van het Nederlandse grootbedrijf aan het mkb in kaart, omdat bleek dat het steeds langer duurde voordat facturen betaald werden. 

Lees meer over betalingstermijn grootbedrijf

Btw op energie naar 9%

Per 1 juli 2022 gaat een tijdelijke verlaging in van de btw op energie. Tot waarschijnlijk eind van het jaar 2022 daalt het percentage van 21% naar 9%. Dit is een ingreep van de overheid om o.a. ondernemers tegemoet te komen in de grote prijsstijgingen van aardgas, elektriciteit en stadsverwarming.

Per 1 april verlaagde de overheid al de accijns op benzine en diesel met 21% en op LPG en LNG met 4,1 cent per liter. 

Minimumloon omhoog

Per 1 juli stijgt het minimumloon naar € 1.756,20 voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor een wekelijkse uitbetaling is het bedrag vastgesteld op € 405,30.

Meer privacy zzp'ers in Handelsregister

Het is voor veel zelfstandig ondernemers een doorn in het oog: het privéadres openlijk inzichtelijk omdat ze zijn ingeschreven in het Handelsregister. Het wordt nu mogelijk om dit af te schermen als er sprake is van (waarschijnlijke) dreiging, zoals in het geval van journalisten. Check bij de KVK wat er in jouw situatie mogelijk is.

Nieuwe wetten per augustus 2022

Bv oprichten via beeldverbinding

Niet per 1 juli maar per 1 augustus gaat een vereenvoudiging in voor het oprichten van bv's. De inschrijving van een bv verloopt via een notariële akte. In plaats van dit fysiek bij een notaris te doen, kan dit vanaf de zomer van 2022 digitaal. Via een digitale identificatie en handtekening kan alles netjes op afstand worden geregeld. 

Heldere arbeidsvoorwaarden verplicht

Ondernemers met personeel moeten per 1 augustus 2022 rekening houden met een nieuwe wet, die ze verplicht te zorgen voor transparante en heldere arbeidsvoorwaarden

Betaald ouderschapsverlof werknemers

Door Europese wetgeving wordt ook in Nederland de eerste 2 maanden ouderschapsverlof voor een deel betaald. Deze regeling gaat in per 2 augustus 2022. Als werkgever vraag je de uitkering betaald ouderschapsverlof aan via het UWV. 

Werknemers hebben recht op 28 weken verlof, waarvan de eerste 9 weken nu betaald worden. Die 9 weken kunnen in het eerste levensjaar aangevraagd worden. De vergoeding is vastgesteld op 70% van het dagloon. De resterende 17 weken kunnen - onbetaald - worden opgenomen tot met het zevende jaar. Controleer altijd eventuele afwijkende afspraken die zijn vastgelegd in de cao.

Eerdere wetswijzigingen per 1 januari 2022:

 • Zelfstandigenaftrek verder omlaag

 • Bijtelling nieuwe elektrische auto's omhoog

 • Rookruimtes in bedrijven passé

 • Loonbelasting aandelenoptierechten later betalen

 • Daling inkomstenbelasting

 • Aanpassing verrekening vpb

 • Maximum verrekening

 • Laag vpb-tarief

 • Milieu-investeringsaftrek MIA omhoog

 • Minder CO2-uitstoot bij meer dan 100 werknemers

 • STAP-subsidie medewerkers

 • Stijging minimumloon

 • Voldoende vrouwen in topfuncties

 • Jaar langer minimumloon voor start-up dga's

 • Lagere premie arbeidsongeschiktheidsfonds

 • Grotere vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

 • Thuiswerkvergoeding werknemers

 • Vereenvoudiging WBSO

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.