Webinar: Veilig werken met gevaarlijke stoffen in de schadeherstel- en carrosseriebranche

Werk jij binnen jouw bedrijf veilig met gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen afbeelding
QR code gezond werken

Gezond werken met stoffen

Als jij en je werknemers werken met gevaarlijke stoffen, ben je verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving. In het webinar ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen in de schadeherstel- en carrosseriebranche’ noemen een aantal sprekers tips en tools om deze veilige werkomgeving te bieden.

De laatste jaren is er zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid discussie over het bewustzijn rond het ontsnappen van gevaarlijke stoffen, en over de impact hiervan op de samenleving. 16% van de Nederlandse werknemers werkt met gevaarlijke stoffen. Dit gaat niet altijd goed: er zijn in Nederland jaarlijks 3.000 doden van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat is vijf keer meer dan het aantal verkeersdoden. Ondernemers hebben een verantwoordelijkheid om een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Het is dan ook belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de informatie die beschikbaar is. 

Webinarreeks veilig werken met gevaarlijke stoffen

Daarom bieden MKB-Nederland en VNO-NCW een reeks webinars aan, waarin het thema veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt besproken. In elk webinar wordt een andere branche besproken. In het eerste webinar op maandag 14 december kwam de schadeherstel- en carrosseriebranche aan bod.

In het webinar deelden diverse ervaringsdeskundigen hun kennis: 

 • Theo Jan Heesen, deskundige gevaarlijke stoffen

 • Randy van den Boogaard, juridisch adviseur sociale zaken, onderwijs- en arbobeleid bij FOCWA en RAI Carrosserie Nederland 

 • Frank Makkelie, chef werkplaats bij Autoschade Zevenbergen

 • Stephan Segboer, projectleider bij inspectie SZW

 • Winni de Groot, inspecteur blootstelling bij inspectie SZW

 • Liselotte Vink, gedragswetenschapper

Ook werd in een bedrijfsfilm van First Class Autoschade getoond hoe zij in de praktijk omgaan met gevaarlijke stoffen en beschermingsmiddelen. 

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zorgen voor een veilige werkomgeving is niet alleen onderdeel van goed werkgeverschap, maar is ook wettelijk verplicht. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt hier toezicht op. Dit doen ze door bedrijfsbezoeken en onderzoek, maar ze voorzien jou als ondernemer ook van informatie en online tools om je veiligheid te vergroten. Daarbij is het uitgangspunt de “road to zero”, ofwel op weg naar 0 blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Een van de beschikbare tools is de zelfinspectie, waarmee je in vier stappen je eigen werkomgeving kunt checken. De vier stappen van deze inspectie: 

 1. Inventariseren. Weet je aan welke stoffen je werknemers worden blootgesteld? 

 2. Beoordelen. Wat is het blootstellingsniveau, wanneer en hoeveel worden je werknemers blootgesteld?

 3. Maatregelen. Welke maatregelen heb je al genomen? 

 4. Borging. Kennen je werknemers de gevaren en weten ze hoe ze gezond en veilig moeten werken? Is er een medisch spreekuur bij de bedrijfsarts mogelijk? 

Naast deze zelfinspectie kun je aan de slag met de Toolbox Gezond Werken met Stoffen van Arboportaal. 

STOP-principe

Een van de tools uit de toolbox die wordt benadrukt in het webinar, is het STOP-principe. Hiermee verlaag je de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. STOP staat voor: 

 • Substitutie: kies voor de minst schadelijke producten

 • Technische maatregelen: beperk de blootstelling door barrières zoals afzuigkast

 • Organisatorische maatregelen: beperk de blootstellingstijd door bijvoorbeeld afwisseling van werknemers

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen: zorg voor huidbescherming, adembescherming etc.

Voor elke werkhandeling is het nodig om het STOP-principe toe te passen en zo de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te verminderen. 

Gedragsverandering op de werkvloer

De noodzaak van veilig werken is duidelijk, alleen hoe geef je dat ook duidelijk door aan je werknemers? Hoe zorg je ervoor dat de aandacht niet verslapt en dat ze veiligheid constant in elke werkhandeling voorop stellen? Liselotte Vink heeft hier met FOCWA en het ministerie SZW onderzoek naar gedaan en geeft een aantal tips. 

Begin klein en maak je doel (het gewenste gedrag) zo concreet mogelijk. Begin bijvoorbeeld met het aanpassen van één werkhandeling. Bouw dan langzaam uit naar meer werkhandelingen met de learnings uit die eerste aanpassing. Liselotte’s tweede tip is om andere partijen te betrekken in jouw proces. Waar kun je van leren? Ga in gesprek met deskundigen en brancheverenigingen. Betrek ook je leveranciers, zij weten veel van hun producten en kunnen je goed adviseren over bijvoorbeeld substituten. Tip 3: neem werknemers mee in het proces van verandering. Zij zijn onderdeel van de verandering en moeten de werkhandelingen uitvoeren. Gedrag is makkelijker te veranderen als mensen het idee hebben dat de verandering uit henzelf komt. Tenslotte: probeer het gedrag eerst te begrijpen voor je het wil veranderen. 

Concreet aan de slag 

Na het kijken van het webinar of het lezen van dit artikel, ben je wellicht geïnspireerd om direct aan de slag te gaan. Daarom zetten we een aantal tips en tools op een rij: 

 • Beoordeel alle blootstellingsmomenten 

 • Vervang of elimineer gevaarlijke stoffen, als dat niet mogelijk is verwerk ze dan in een gesloten systeem

 • Verwerk technische maatregelen zo hoog mogelijk in de strategie 

 • Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de overige risico’s

 • Vraag aan je branche om meer informatie en gezamenlijke werkwijzen of zelfs een gezamenlijke arbocatalogus

 • Bied je werknemers een medisch spreekuur met de bedrijfsarts aan

 • Loop voor elke werkhandeling het STOP-principe na

 • Zorg voor een goede RI&E en update deze regelmatig

 • Check jouw bedrijfsveiligheid via de Zelfinspectie

 • Neem de Toolbox Gezond Werken met Stoffen door 

Met deze tips werken we samen met brancheorganisaties aan een mooi toekomstbeeld: geen ziekte meer door werken met gevaarlijke stoffen. Want, aldus Theo Jan Heesen, deskundige gevaarlijke stoffen: “griep overkomt je, ziekte door gevaarlijke stoffen kun je voorkomen.” 


Dit webinar is onderdeel van de webinarreeks 'Veilig werken met gevaarlijke stoffen'. Ontdek andere webinars en krijg tips en tools via deze pagina.

Wat vind je van dit artikel?

Evelien Mulder

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKBSD als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik als contentmarketeer precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen.