Wat is een bedrijfshulpverlener?

Bhv in bedrijf verplicht

28 september 2020 2 minuten

De taken van een bhv'er en de risico's binnen je bedrijf bepalen het aantal bedrijfshulpverleners dat aanwezig moet zijn. Je moet voldoende bhv'ers hebben om een kleine calamiteit aan te kunnen.

Wat is een bedrijfshulpverlener? 

Een bedrijfshulpverlener (bhv'er) is een aangewezen persoon binnen het bedrijf die de volgende taken kan uitvoeren:

  • Eerste hulp bij ongevallen;

  • Bestrijden van brand;

  • Het in noodsituaties evacueren van werknemers

Het aantal bhv'ers dat je aanstelt, ligt niet vast in de wet. Wel moet je bij het bepalen van het aantal bhv'ers en bij de manier waarop je de bhv organiseert, rekening houden met de grootte van je bedrijf en de risico's binnen je bedrijf. Voorbeeld: werknemers die op hoogte en met veel zware voorwerpen werken lopen meer risico om bij een ongeval betrokken te raken dan werknemers die op kantoor achter een computer werken.

Om te zorgen dat de bhv'er zijn taak goed kan uitvoeren zijn er cursussen en opleidingen. Als de risico’s in het bedrijf klein zijn, voldoet vaak alleen de bhv-opleiding. Zo niet, dan is het aan te raden om de bhv'er een complete EHBO-cursus plus een opleiding Brandbestrijding te laten volgen.

Hoeveel BHV-ers moeten er in mijn bedrijf aanwezig zijn?

Naar aanleiding van de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) berekening kan je kijken hoeveel bhv'ers er minimaal binnen het bedrijf aanwezig moeten zijn. De wet stelt geen eisen aan het aantal bhv'ers. De werkgever mag ook zelf de taak van bedrijfshulpverlener op zich nemen als hij maar voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting heeft. Wanneer de werkgever afwezig is, moet er een andere opgeleide bhv'er aanwezig zijn.

Let op:

Mochten een of meerdere van je bhv'ers niet op alle dagen aanwezig zijn wanneer je bedrijf geopend is, moet je ervoor zorgen dat je meer bhv'ers opleidt dan er verplicht aanwezig moeten zijn. Hiermee voorkom je dat je bhv'er afwezig is wanneer er een ongeval plaatsvindt, met alle gevolgen van dien. Voor iedere mindervalide werknemer dient ook nog eens één extra bhv'er aangesteld te worden.

BHV-opleiding

Samen met de werknemers moet de werkgever zorgen dat iedereen weet wat te doen in het geval van een noodsituatie. Daarom moet jij als werkgever ervoor zorgen dat alle bhv'ers beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Daarbij is het verstandig om de bhv'ers periodiek een herhalingscursus te laten volgen, al is dit niet verplicht. 

Wil je weten wat jouw verplichtingen als werkgever zijn bij bedrijfshulpverlening? Lees dan het artikel 'Wat zijn mijn verplichtingen bij bedrijfshulpverlening?