Belangrijkste redenen voor werknemers om in 2024 van baan te veranderen

Lessen om personeel aan te trekken en langer te behouden

Leeg kantoor, waarom werknemers wisselen van baan

Een beter salaris. Dat is voor werknemers nog altijd de belangrijkste reden om te wisselen van baan. Daarnaast kunnen het aantal werkuren, persoonlijke ontwikkeling en minder reistijd de doorslag geven. Dit blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank en onderzoeksbureau Q&A Research. Hoe kun je hierop inspelen?

Top 5 redenen om te veranderen van baan in 2024

Voor 69% van de Nederlanders is een beter salaris de belangrijkste drijfveer om over te stappen naar een nieuwe werkgever. Als tweede reden wordt het aantal werkuren genoemd. Daarnaast vinden medewerkers het belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen. Als dat binnen het huidige bedrijf niet kan en ergens anders wel, dan is dat voor 30% van de werknemers de belangrijkste reden voor een overstap. Ook de hoeveelheid vrije dagen speelt een grote rol.

De volledige top 5:

  1. Een beter salaris (69%)

  2. Aantal werkuren (46%)

  3. Ontwikkelingskansen (30%)

  4. Aantal vrije dagen (30%)

  5. Kortere of geen reistijd (26%)

Minder reistijd steeds belangrijker

Een baan dichtbij huis wordt populairder. Minder reistijd is voor een groeiend aantal werknemers een belangrijke reden om een nieuwe baan te zoeken. Meer dan de helft van de Nederlanders (53%) zegt sinds de coronapandemie veel meer waarde te hechten aan een baan in de buurt. Vooral medewerkers in de handel en financiële dienstverlening vinden een baan dichtbij huis belangrijk. In deze sectoren vindt ruim 60% van de werkenden dit belangrijk. In andere sectoren, zoals de zorg & welzijn en de bouw & industrie, ligt dit percentage een stuk lager (44%). 

Met name in het westen van Nederland is de reistijd een grotere rol gaan spelen: 6 op de 10 werkenden wil liever een kortere reisafstand naar het werk. De toename van files in die regio is een belangrijke oorzaak. In Noord-Holland is het aantal files de afgelopen jaren meer dan verdubbeld: in 2023 50% meer dan in 2022 en 102% meer dan in 2019.

Steeds meer werknemers wisselen van baan

Uit eerder onderzoek van UWV blijkt dat werknemers de laatste jaren vaker overstappen naar een andere werkgever. Ruim tien jaar geleden (in 2013) wisselde nog geen 3% procent van de werknemers van baan. In 2022 was dat al 20% procent. 

De toename van werknemers die van baan wisselen heeft onder meer te maken met het flinke aantal vacatures in Nederland. Veel bedrijven hebben te maken met een tekort aan personeel. Omdat er meer banen beschikbaar zijn, kunnen werknemers makkelijker een baan vinden die beter bij ze past. De overstap is daardoor sneller gemaakt.

Werknemers aantrekken en behouden

Heb jij ook te maken met een personeelstekort? Zorg dan dat je aantrekkelijk wordt voor personen die wel een overstap willen maken. Tegelijkertijd wil je er ook voor zorgen dat je huidige werknemers niet vertrekken. Wat kun je doen?

Goed salaris bieden

Zoals uit bovenstaande onderzoeksresultaten blijkt is het belangrijk een goed salaris te bieden. Dat is cruciaal voor werknemers. Wat is een passend salaris voor jouw werknemer? Bekijk het gemiddeld en modaal salaris in Nederland.

Tip: Ontdek ook wat het gemiddelde salaris is voor een specifieke functie. Doe de Salarisbenchmark.

Reistijd verminderen

Een andere belangrijke les is dat werknemers minder willen reizen. Hoe kun je de reistijd verminderen? Bijvoorbeeld door nieuwe medewerkers vooral in je eigen regio te zoeken. Maak gebruik van lokale wervingsmethoden en benut het netwerk van werknemers die al in de buurt wonen. Verder kun je huidige en nieuwe werknemers de mogelijkheid bieden om meer thuis te werken. En je kunt zelfs kijken of je woonruimte kunt aanbieden in de regio. Dat is helemaal een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, zeker voor jongeren die moeilijk aan een huis kunnen komen.

Inspelen op behoeften van werknemers

Het is goed om te weten wat werknemers belangrijk vinden. Door in te spelen op hun behoeften kun je ze gemotiveerd houden. Daardoor zullen ze minder snel vertrekken. Welke arbeidsvoorwaarden kunnen de doorslag geven? Uit ander recent onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat werknemers veel waarde hechten aan mentale gezondheid en duurzame arbeidsvoorwaarden. Misschien kun je in 2024 meer ruimte bieden en werknemers helpen een goede werk-privébalans te vinden. Als werknemers zich prettig voelen, zullen ze langer in dienst blijven.

Tip: Lees meer over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en hoe je daarmee het verschil kunt maken.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.