Wat moet je weten over het bruto/netto uurloon?

Bereken het netto uurloon

15 maart 2021 3 minuten

Als je iemand in dienst neemt, spreek je loon af met je nieuwe werknemer. Dat kan een bruto maandloon, maar ook een bruto uurloon zijn. Dat is niet het bedrag dat je werknemer daadwerkelijk krijgt. Wat is ook alweer het verschil tussen het bruto/netto uurloon? En hoe zit het met het bruto en netto minimumloon? We zetten een paar handige dingen op een rij voor ondernemers met personeel.

Verschil netto en bruto

Hoe zat het ook alweer met het verschil tussen bruto en netto? Als ondernemer zul je dit maar al te goed snappen want het maakt deel uit van je salarisadministratie (loonadministratie). Maar voor de zekerheid, bruto betekent in een looncontext: zonder aftrek van loonbelastingen en premies. Netto betekent in diezelfde context juist: na aftrek van loonbelastingen en premies. Anders gezegd: het netto uurloon is het bedrag dat je werknemer uiteindelijk, na aftrek van alle premies en belastingen, verdient.

Berekening: bruto/netto uurloon

Stel dat een werknemer 40 uur per week voor je werkt en een maandloon heeft van € 2686,67. Dan is het bruto uurloon € 15,50. Dat bedrag kun je berekenen door het volgende stappenplan te volgen.

 1. Bepaal eerst het bruto jaarloon. Dat is het bruto maandloon maal 12 (€ 2686,67 x 12 = € 32.240)

 2. Bepaal dan het weekloon. Dat is het jaarloon gedeeld door het aantal weken (€ 32.240 / 52 = € 620).

 3. Bereken vervolgens het uurloon. Dat is het weekloon gedeeld door het aantal uren per week (€ 620 / 40 = € 15,50).

Maar zoals gezegd is dat niet het bedrag dat je werknemer uiteindelijk op zijn rekening bijgeschreven krijgt. Zijn nettoloon ligt lager en is afhankelijk van de loonheffingen die jij als werkgever moet inhouden. Wat zijn loonheffingen?

Loonheffingen

De term loonheffingen omvat alle belastingen en premies die jij als werkgever inhoudt op het salaris van je werknemer. Denk daarbij aan:

 • Loonbelasting

 • Premie volksverzekeringen

 • Premies werknemersverzekeringen

 • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Deze loonheffingen betaal je aan de Belastingdienst. Uiteindelijk is de grondslag voor deze heffingen afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 • Brutoloon

 • Loon in natura

 • Fooien en uitkeringen uit een fonds

 • Eventuele aftrekposten

Stel dat je werknemer na het afdragen van premies en loonbelastingen netto € 2200 krijgt als maandloon. Dan kun je daarmee het netto uurloon berekenen door het volgende te doen:

 • Bereken eerst het netto jaarloon. Dat is het netto maandloon maal 12 (2200 x 12 = € 26.400).

 • Bereken vervolgens het netto weekloon. Dat is het netto jaarloon gedeeld door 52 (€ 26.400 / 52 = € 507,69).

 • Bereken ten slotte het netto uurloon. Dat is het weekloon gedeeld door het aantal uren (€ 507,69 / 40 = € 12,69).

In dit geval heeft je werknemer dus een bruto uurloon van €15,50 en een netto uurloon van € 12,69.

Bruto minimumloon

Het bruto minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder is in 2021 € 9,72 per uur en € 1684,80 per maand op basis van een 40-urige werkweek. Maar zoals gezegd: dat is het bruto minimumloon. Netto houdt je werknemer minder over. Wat het netto minimumloon is, is afhankelijk van de premies en loonheffingen die jij als werkgever moet toepassen en ook van de situatie van je werknemer.

Netto loonafspraak

Het is wettelijk ook toegestaan om een netto loonafspraak te maken met een werknemer. Als je dat doet, komt het erop neer dat jij als werkgever de loonheffing voor jouw rekening neemt. Je kunt dan het beste het nettoloon omrekenen naar een brutoloon zodat je de correcte loonheffingen en premies afdraagt aan de Belastingdienst. Daarbij is het belangrijk dat je niet onder het bruto minimumloon komt, want dat is natuurlijk verboden.

Bruto/netto zelf berekenen

Veel ondernemers vinden het niet makkelijk om zelf alle loonheffingen te berekenen. Vandaar dat velen ervoor kiezen om dit uit te besteden aan een derde partij, zodat ze zeker weten dat ze altijd aan de regelgeving voldoen inzake de loonadministratie.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.