Laat ik mijn medewerker een opleiding volgen?

Moet ik de opleidingen en cursussen van mijn personeel betalen?

stapel boeken

Je wilt uiteraard uit je personeel halen wat erin zit. Houd het niveau van je medewerkers op peil door hen opleidingen en/of cursussen te laten volgen. Wat voor afspraken maak je over de studiekosten?

Waarom een studie of cursus voor personeel?

Wanneer je een onderneming hebt in een dynamische markt, waarin de veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, wil je de kennis van je werknemers op peil houden om goed te kunnen blijven concurreren. Maar ook voor ondernemingen in minder dynamische branches kan het zinvol zijn om het personeel een cursus te laten volgen. Bijvoorbeeld een communicatietraining, zodat zij meer kunnen halen uit het contact met klanten en/of leveranciers.

Wat kost dat?

In principe is het voor jou alleen zinvol om een werknemer een opleiding of cursus te laten doen als dit in het belang is van jouw onderneming. Het is dan ook redelijk om de volledige kosten voor de opleiding of cursus te betalen. Wanneer je werknemer zelf met het initiatief komt en/of de studie slechts gedeeltelijk in het belang is van het bedrijf, kun je ervoor kiezen alleen een deel te betalen. Bedenk ook dat de kosten verder oplopen wanneer de scholing plaatsvindt onder werktijd. In veel CAO’s zijn rechten van werknemers geformuleerd op het gebied van het aantal dagen studieverlof, waarbij je het loon moet doorbetalen. Als je werknemer de cursus ook buiten werktijd kan volgen, mag je dit van hem of haar verlangen wanneer de productie of dienstverlening aan je klanten in gevaar komt door zijn of haar afwezigheid.

Waar moet ik aan denken?

Een grote angst van ondernemers is dat je werknemer na een dure cursus of opleiding ontslag neemt. Dag geld, dag kennis. De praktijk wijst uit dat werknemers dit niet vaak doen, maar je kunt maar beter het zekere voor het onzekere nemen en goede afspraken maken voor aanvang van de cursus of opleiding. Formuleer in een schriftelijke studiekostenregeling duidelijk wat er gebeurt met de opleidingskosten als de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt. Vaak wordt een zogenaamde 'glijdende schaal' opgenomen in de studiekostenregeling. Dit houdt in dat hoe langer de werknemer in dienst blijft, hoe minder studiekosten hij hoeft terug te betalen in geval van ontslag. Denk verder aan de fiscale regels rond het vergoeden van opleidingskosten.

Wat moet ik allemaal vastleggen?

Het verdient de aanbeveling om in een algemene studiekostenregeling een aantal basisregels vast te leggen. Hierin neem je op wanneer een studie volledig of gedeeltelijk wordt vergoed, hoeveel studieverlof je werknemer krijgt en welke terugbetalingsregeling er geldt bij ontslag.

Daarnaast leg je per werknemer en per opleiding of cursus de specifieke afspraken vast. Hierin kun je bijvoorbeeld ook concrete bedragen opnemen. Uit de rechtspraak blijkt dat rechters er veel belang aan hechten dat werknemers weten waar ze aan beginnen. Om verrassingen voor zowel jou als je werknemer te voorkomen, leg je dus zoveel mogelijk vast.

Wat vind je van dit artikel?