Wanneer heeft mijn werknemer recht op bijzonder verlof?

En hoe zit het met wettelijk verlof?

04 juni 2019 2 minuten

Een werknemer geeft aan dat hij bijzonder verlof wenst op te nemen. Zijn oma is gisteren overleden. Een ontzettend vervelende situatie. Je wilt hem uiteraard de tijd gunnen om dit te verwerken, maar tegelijkertijd is het ontzettend druk op het werk en kun je hem eigenlijk amper missen. Heeft de werknemer in dit geval recht op bijzonder verlof? En zo ja, hoeveel dagen dan?

Onbeperkt persoonlijk advies

In Nederland kennen we twee soorten verlof. Verlof dat wettelijk is geregeld, het wettelijk verlof, en verlof dat geregeld is in een cao, arbeidsovereenkomst of personeelsreglement, buitengewoon of bijzonder verlof. 

Wettelijk verlof

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat iedere werknemer recht heeft op een aantal verlofdagen. Hoeveel dit er zijn, is afhankelijk van het aantal uren dat iemand per week werkt. Dit aantal uren vermenigvuldig je met 4 om te bepalen hoeveel verlof iemand opbouwd. Als een werknemer 40 uur per week werkt, dan betekent dit dus dat deze werknemer 40x4=160 uur=20 verlofdagen (vakantiedagen) per jaar heeft. 

De werknemer moet wel binnen zes maanden nadat het verlof is opgebouwd van het verlof gebruikmaken, anders vervalt het. Let goed op: een werknemer die ziek is bouwt ook gewoon verlofdagen op!

Als werkgever mag je meer verlofdagen aan je werknemers geven dan wettelijk is bepaald. Dit kan in de van toepassing zijnde cao zijn geregeld, in de arbeidsovereenkomst met de werknemer of in je eigen personeelsreglement. 

Wet Arbeid en Zorg

In de Wet Arbeid en Zorg (WAZ) zijn een aantal specifieke verlofregelingen neergelegd, zoals:

  • zwangerschapsverlof en bevallingsverlof;

  • kraamverlof;

  • ouderschapsverlof;

  • adoptieverlof of pleegzorgverlof;

  • zorgverlof (kortdurend en langdurend);

  • calamiteitenverlof en kort verzuimverlof.

Voor deze regelingen geldt ook dat je als werkgever op die wettelijk verlofregelingen afspraken over aanvullingen of afwijkingen kan maken. Deze kunnen vastgelegd zijn in een cao of door jou zelf in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. Let wel op, dat wat je regelt niet in strijd mag zijn met de wet. De wet staat boven de cao, maar soms geeft de wet mogelijkheden om zaken nader te regelen via een cao.

Bijzonder buitengewoon verlof

Bijzonder of buitengewoon verlof is het soort verlof dat niet wettelijk is vastgelegd. Deze soort verlof staat in de cao of is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. Je kan bij bijzonder verlof denken aan verlof voor een huwelijk, verhuizing, studie of bij overlijden van een familielid.

Het antwoord op de voorbeeldvraag

Het antwoord op de vraag of de werknemer uit het voorbeeld die in verband met het overlijden van zijn oma verlof bijzonder verlof wil, hangt af van de vraag of dit is geregeld in de van toepassing zijnde cao, de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement. Als hierover niets geregeld is, dan heeft de werknemer geen recht op bijzonder verlof. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer kan hij eventueel een beroep doen op calamiteitenverlof. Een dergelijk beroep heeft een grote kans van slagen als bijvoorbeeld blijkt dat de werknemer de enige in de familie is die de zaken met betrekking tot het overlijden van zijn naaste kan regelen.

Tip: zorg dat je het verlof dat niet wettelijk geregeld is of in een cao is vastgelegd, goed vastlegt in de arbeidsovereenkomst of in het personeelsreglement.

Binnenkort stelt MKB Servicedesk een nieuw model personeelsreglement beschikbaar. Het model dient als extra handvat bij het regelen van zaken zoals het bijzonder verlof binnen jouw onderneming.