Wat is calamiteitenverlof?

Welke verplichtingen heb je als werkgever?

22 december 2020 2 minuten

Calamiteitenverlof is bedoeld voor personeel dat direct vrij moeten nemen door onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Als werkgever moet je een redelijk verzoek om calamiteitenverlof altijd toekennen.

Wat is een calamiteit?

Met calamiteit wordt een onvoorziene noodsituatie bedoeld. Deze situatie kan niet uitgesteld worden. Een voorbeeld hiervan is een sterfgeval in de familie van een werknemer waardoor opeens van alles geregeld moet worden rond de uitvaart. Ook in andere gevallen kan een werknemer gedwongen zijn even naar huis te gaan of thuis te blijven, als bijvoorbeeld de waterleiding is gesprongen en je werknemer thuis moet wachten op de loodgieter.

Voor wie geldt het calamiteitenverlof?

Het calamiteitenverlof geldt in principe voor werknemers die te maken hebben met dit soort onvoorziene noodsituaties. Daarbij maakt het niets uit welke functie of welk dienstverband de werknemer heeft. Ook in een proefperiode of tijdens vakantiewerk heeft een werknemer recht op dit verlof.

Hoe lang duurt het calamiteitenverlof?

Het belangrijkste uitgangspunt bij de duur van het calamiteitenverlof is de ernst van de noodsituatie. De duur van het verlof moet redelijk zijn. Als een ouder van je werknemer komt te overlijden is het logisch dat die niet alleen een middagje vrij krijgt, maar een aantal dagen om de uitvaart te regelen en om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. Soms kan ook een paar uur voldoende zijn, in het geval van de gesprongen waterleiding bijvoorbeeld.

Let op: als de situatie voldoet aan de voorwaarden voor het kortdurend zorgverlof eindigt het calamiteitenverlof na één dag.

Moet ik mijn werknemer salaris doorbetalen tijdens het calamiteitenverlof?

Tijdens het calamiteitenverlof ben je als werkgever verplicht om het salaris gewoon door te betalen. Wel kun je aan de werknemer voorstellen om het calamiteitenverlof als vakantie aan te merken.

Mag ik een werknemer ontslaan?

Als een werknemer niet in staat is arbeid te verrichten in verband met een noodgeval mag je in geen enkel geval overgaan tot ontslag. Ook niet als een werknemer het verlof pas meldt of toelicht achteraf, dus bij terugkomst op het werk.