Wat is kortdurend zorgverlof?

Kortdurend zorgverlof en calamiteitenverlof

19 maart 2020 3 minuten

Heb je medewerkers met jonge kinderen? Die moeten weleens thuisblijven om voor een ziek kind te zorgen. Laat hun functie het toe, dan kunnen ze thuiswerken. Andere opties: calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof.

Wanneer geldt het kortdurend zorgverlof?

Een werknemer kan beroep doen op calamiteitenverlof (één dag) of kortdurend zorgverlof (tien dagen) als zijn of haar kind, partner of ouder ziek is en zorg nodig heeft. Calamiteitenverlof is bestemd voor de eerste noodopvang. Lukt het de werknemer niet om de zorg voor naasten binnen een dag aan iemand anders over te dragen, dan kan hij daarna gebruik maken van de regeling kortdurend zorgverlof. Natuurlijk heb je liever niet dat je werknemer thuis blijft terwijl je hem toch grotendeels moet betalen, maar dit kortdurende zorgverlof kan voorkomen dat je werknemer overspannen of ziek wordt doordat hij de zorg voor zijn kind moet combineren met zijn werk. 

Voorwaarden kortdurend zorgverlof

Wil je werknemer kortdurend zorgverlof opnemen, dan mag dat alleen wanneer hij de enige is die de zieke op dat moment kan verzorgen. Ook een pleegouder heeft recht op kortdurend zorgverlof, mits hij of zij op hetzelfde adres woont als het pleegkind en er een pleegcontract voorhanden is. 

Hoe lang duurt het kortdurend zorgverlof?

Voor kortdurend zorgverlof gelden een aantal regels:

  • per twaalf maanden kan een werknemer maximaal twee keer het aantal uren dat hij in een week werkt, opnemen. Bij een 36-urig contract kan hij dus maximaal 72 uur opnemen.

  • Het zorgverlof hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen.

Als de maximumtermijn van het kortdurend zorgverlof verstrijkt, kan de werknemer vervolgens gebruik maken van het langdurend zorgverlof.

Hoe controleer ik of mijn werknemer dit verlof wel echt nodig heeft?

Tien dagen zorgverlof per jaar is best veel. Om misbruik te voorkomen, mag je van je werknemer vragen om bij terugkomst de reden tot verlof te bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een rekening van een doktersconsult of een afspraakbevestiging van een medisch onderzoek.

Mag ik het zorgverlof weigeren?

Als een werknemer zorgverlof aanvraagt, mag je dat weigeren. Je moet daar echter wel goede argumenten voor hebben. Bijvoorbeeld dat je onderneming door de afwezigheid van deze werknemer in ernstige problemen komt. Sta er wel bij stil dat je werknemer niet voor niets zorgverlof aanvraagt. Als een familielid ernstig ziek is, kan dat slopend zijn voor je werknemer. Weiger je zijn verzoek tot zorgverlof, kan dat de relatie tussen jou en je werknemer ernstig schaden. Als er een conflict ontstaat over het toekennen van zorgverlof, dan kan in het uiterste geval de rechter uitspraak doen over de noodzaak van het verlof. Is het zorgverlof eenmaal ingegaan, dan kun je het als werkgever achteraf niet meer weigeren.

Moet ik het salaris blijven doorbetalen?

Tijdens het kortdurend zorgverlof moet je je werknemer tenminste 70 procent van het salaris doorbetalen. Daarbij geldt dat je altijd het minimumloon moet betalen, maar niet meer dan het maximum dagloon van € 219,28 vastgesteld voor 2020 in de Wet Arbeid en Zorg. Let op: je kunt de doorbetaling tijdens het kortdurend zorgverlof niet declareren.

Nb: Heb je zelf een regeling opgesteld met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over het doorbetalen van salaris tijdens zorgverlof, dan gelden déze afspraken en niet de afspraken in de wet.

Hoe zit het met vakantiedagen?

In principe mag je het zorgverlof van je werknemer niet inhouden op zijn vakantiedagen. Dus ook al is je werknemer afwezig, hij bouwt toch gewoon vakantiedagen op. Het kan zijn dat er in de cao of met de ondernemingsraad is geregeld dat werknemers hun kortdurend zorgverlof compenseren met bovenwettelijke vakantiedagen. Deze afspraken gelden dan boven de wettelijke regeling.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid