Mag een werknemer ziekte verzwijgen bij de sollicitatie?

Column | Ontslag bij opzettelijk verzwijgen ziekte

Aan sollicitanten worden vaak vragen gesteld over hun gezondheid. Mag je een werknemer op staande voet ontslaan als bij de sollicitatie een ziekte opzettelijk is verzwegen?

De casus

De werknemer is bij de kapsalon van de werkgever in dienst getreden als Top Stylist/Salonmanager. In die functie moet de werknemer ook zelf klanten knippen.

Na een maand vertelt de werknemer dat hij besmet is met hiv. Bij zijn sollicitatie heeft hij daar niets over verteld. Omdat de werkgever bang is dat de werknemer zijn klanten zal besmetten, ontslaat hij de werknemer de volgende dag op staande voet.

De werknemer is het niet eens met het ontslag, en vordert doorbetaling van loon bij de kantonrechter. De werknemer voert aan dat hij niet verplicht was te melden dat hij met hiv besmet is, omdat de hiv-besmetting geen gevaar oplevert voor de klanten die hij knipt. Bovendien is hij niet ziek door de besmetting, dus kan hij zijn werk gewoon doen.

De werkgever voert aan dat er wel degelijk besmettingsgevaar bestaat, omdat bij kapperswerk altijd een zeker risico op bloed-bloedcontact bestaat. Daarom had de werknemer zijn besmetting bij de sollicitatie moeten melden. De werknemer heeft op het sollicitatieformulier aangegeven dat hij geen klachten van medische aard had. Daardoor heeft hij opzettelijk onjuiste informatie gegeven. Het ontslag is daarom terecht gegeven.

De uitspraak

De kantonrechter is het met de werknemer eens. Volgens de kantonrechter levert kapperswerk geen besmettingsrisico op, zolang de hygiëneprotocollen op grond van de Arbowetgeving maar goed worden nageleefd.

De kantonrechter wijst er ook op dat een werknemer een ziekte alleen bij zijn sollicitatie moet melden indien de werknemer hoort te begrijpen dat die ziekte hem ongeschikt maakt om het werk waar hij naar solliciteert uit te voeren. Omdat dit hier niet het geval was, wordt de vordering van de werknemer toegewezen.

Conclusie

Het is van belang om een sollicitant te vragen naar eventuele medische beperkingen. Indien later blijkt dat de sollicitant een kwaal heeft verzwegen, is ontslag alleen mogelijk indien duidelijk is dat die kwaal hem ongeschikt maakt om de werkzaamheden uit te voeren. Als een werknemer ondanks zijn ziekte wel in staat is zijn werk te doen, is ontslag op staande voet niet mogelijk.

Bron: rechtspraak.nl, LJN: AS6427

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Maarten Menger