Wanneer ben ik ondernemer voor de Belastingdienst?

Omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

25 maart 2020 3 minuten

Voor ondernemers bestaan er verschillende soorten belastingen. Wanneer moet je welke belasting afdragen? Een overzicht van de drie belangrijkste: inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting

Dat je ondernemer bent, wil niet automatisch zeggen dat je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Grofweg kun je zeggen dat als je te maken hebt met economisch verkeer (dus ‘iets’ verkoopt) en winst kunt verwachten, je waarschijnlijk ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Specifieker gezien gebruikt de Belastingdienst de volgende vragen als leidraad om te bepalen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting:

 • Maak je winst en zo ja, hoeveel? Als je alleen een kleine winst maakt of structureel verlies lijdt, dan heb je geen onderneming.

 • Mag je zelf bepalen hoe je onderneming eruit ziet en welke werkzaamheden je uitvoert? Zelfstandigheid is een belangrijk criterium voor het hebben van een onderneming.

 • Heb je voldoende kapitaal om een onderneming te starten en een tijd draaiend te houden? Je moet kunnen investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen.

 • Steek je genoeg tijd in je onderneming en zie je daar ook resultaat van? Je onderneming moet renderend zijn.

 • Streef je ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen? Dan neemt je afhankelijkheid af en je zelfstandigheid toe. Ook is het belangrijk dat je klantenkring niet voornamelijk uit familie en vrienden bestaat.

 • Zet je je onderneming in de etalage? Een ondernemer moet laten zien dat hij een bedrijf heeft, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite of een eigen logo.

 • Loop je ondernemersrisico? Je moet afhankelijk zijn van de vraag naar en het aanbod van je producten of diensten.

 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van je onderneming? Is je onderneming bijvoorbeeld een eenmanszaak, maatschap of vof, dan ben je zelf aansprakelijk voor de schulden en ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting. Is je onderneming een rechtspersoon, zoals een bv of nv, dan ben je níet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Je bent dan geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar voor de vennootschapsbelasting.

Categorieën inkomstenbelasting

Je inkomen uit arbeid voor de inkomstenbelasting kan vervolgens vallen in één van deze categorieën:

 1. Winst uit onderneming

Als je voldoet aan de eisen voor de inkomstenbelasting, kun je je inkomsten beschouwen als winst uit je onderneming.

 1. Loon uit dienstbetrekking

Ben je verplicht de instructies van je opdrachtgever op te volgen, betalen je opdrachtgevers je tijdens vakantie en ziekte door en ben je verplicht om het werk persoonlijk uit te voeren? Dan is er in ieder geval sprake van loon uit een dienstbetrekking. Je opdrachtgever moet dan loonheffingen betalen.

 1. uit overige werkzaamheden

Vallen je inkomsten níet onder loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming, dan vallen je inkomsten onder resultaat uit overige werkzaamheden.

Vennootschapsbelasting

Als natuurlijk persoon (zoals een eenmanszaak), betaal je belasting via de inkomstenbelasting, maar als rechtspersoon (zoals bv, nv, stichting of vereniging) doe je dat via de aangifte vennootschapsbelasting.

Als je ondernemer voor de vennootschapsbelasting bent, betaal je 20 procent belasting over de eerste 200.000 euro van je winst min de verrekenbare verliezen en 25 procent over de rest van dat bedrag.

Omzetbelasting

De btw is het bedrag aan belasting dat je rekent over de producten en diensten die je aanbiedt. Vaak is dat 21 procent bovenop het bedrag waarop je het verkoopt, soms 6 procent en heel soms 0 procent. Ook een mogelijkheid is dat je goederen of diensten levert die zijn vrijgesteld van btw. 

Tenzij je bent vrijgesteld voor de btw, moet je btw in rekening brengen over je verkopen en dus ook btw afdragen aan de Belastingdienst. De btw die je moet afdragen, is de btw over je gefactureerde bedrag min de btw over het geïnvesteerde bedrag. De uitkomst kan ook een getal in de min zijn, wat inhoudt dat je geld terugkrijgt van de Belastingdienst.

Btw afdragen

Wél btw afdragen

Je bent ondernemer voor de btw als:

 • Je zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent, in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap, een bv, een nv, een stichting of vereniging. Zodra je je onderneming hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, krijg je een brief van de Belastingdienst waarin staat of, hoe en wanneer je btw-aangifte moet doen. Én je krijgt een btw-nummer.

Géén btw afdragen

Je hoeft geen btw te betalen als:

 • Het aan btw te betalen bedrag minder is dan 1345 euro.

 • Je gebruik maakt van de kleineondernemersregeling (kor) en geen btw hoeft

  te betalen.

 • Je een btw-vrijstelling hebt, omdat je vrijgestelde goederen of diensten levert. Dat is bijvoorbeeld het geval als je medische diensten verricht.

Auteur

Lenneke Arts