Transitievergoeding berekenen 2021

Bereken waar je aan toe bent

22 februari 2021

Als ondernemer moet je misschien de moeilijke beslissing nemen om een werknemer te ontslaan. Bij een ontslag moet je met veel dingen rekening houden. Bijvoorbeeld met de transitievergoeding. Hoe zit het daarmee? Hoe bereken je de hoogte van die vergoeding? In dit artikel zetten we een aantal zaken voor je op een rij, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is de vergoeding die je als werkgever moet betalen als:

- je een werknemer ontslaat

- een werknemer ontslag neemt vanwege ernstige nalatigheid van jouw kant als werkgever

Deze vergoeding is wettelijk bepaald. Enerzijds is deze vergoeding een compensatie voor het ontslag, anderzijds is het een bedrag dat je werknemer moet helpen een betere ‘transitie’ of overgang te krijgen naar een nieuwe baan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ontslagen werknemer hiermee een opleiding bekostigt om zo makkelijker werk te vinden. Of hij gebruikt het geld om de periode tot de nieuwe baan financieel te kunnen overbruggen.

Berekening transitievergoeding 2021

Wil je direct berekenen wat de hoogte is van de transitievergoeding voor jouw werknemer? Doe dan de berekening transitievergoeding 2021. Vul het contactformulier in, en je weet precies wat je kunt verwachten.

Transitievergoeding berekenen 2021

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Het bruto maandloon

 • Het aantal jaren (of deel ervan) in dienst

Met die gegevens kun je vervolgens de volgende berekening maken:

 • Voor de hele jaren geldt: je werknemer ontvangt een derde maandloon per heel jaar dat hij bij je in dienst is geweest

Voor de tijd die overblijft nadat je de hele jaren hebt berekend, geldt de formule:

 • (brutoloon over de gewerkte periode / bruto maandloon) x (een derde bruto maandloon / twaalf)

De laatstgenoemde berekening kun je ook gebruiken als je werknemer korter dan een jaar bij je in dienst is. Om deze berekening te kunnen maken, moet je dus eerst het bruto maandloon van je werknemer berekenen. Vergeet daarbij niet dingen mee te nemen als vakantiegeld bij ontslag, bonussen, winstuitkeringen et cetera.

Bij welke contracten?

Bij een transitievergoeding maakt het niet uit of je werknemer een vast of een tijdelijk contract heeft. In beide gevallen staat er een transitievergoeding tegenover, dus ook als een werkgever besluit een tijdelijk contract niet te verlengen. Zelfs oproepkrachten hebben recht op een transitievergoeding. Vanaf januari 2020 is het dankzij de Wet Arbeidsmarkt in Balans zo geregeld dat iedere werknemer vanaf de eerste werkdag recht heeft op een transitievergoeding. Maar het is logisch dat de hoogte van de transitievergoeding afhankelijk is van verschillende factoren. Bovendien moet je als werkgever altijd een geldige reden voor ontslag hebben. 

Maximale ontslagvergoeding

De maximale hoogte van de transitievergoeding 2021 bedraagt €84.000. Werknemers die per jaar meer dan dat bedrag verdienen vormen hierop een uitzondering. Zij kunnen een maximale vergoeding krijgen van een jaarsalaris.

Een ontslagvergoeding kan echter hoger uitvallen in bepaalde situaties. Zie het artikel over Ontslagvergoeding berekenen.

Transitievergoeding niet altijd verplicht

Het kan zijn dat je werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding. In welke situaties hoef je als werkgever geen transitievergoeding te betalen?

 • Contractbeëindiging op basis van wederzijds goedvinden

 • Ernstige nalatigheid werknemer

 • Werknemer is onder de 18 en werkt gemiddeld ten hoogste 12 uur per week

 • Faillissement, surseance van betaling of schuldsanering

 • Werknemer heeft AOW-leeftijd bereikt

 • Cao heeft een andere regeling (bij bedrijfseconomische ontslagen)

 • Je sluit met je medewerker een nieuw tijdelijk contract

Ook in crisistijd

De compensatie voor ontslag is ook in coronatijd overeind gebleven, zoals blijkt uit de brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees. De ontslagvergoeding is en blijft een hulp voor werknemers: een transitie naar een nieuwe baan

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.