Is een raad van commissarissen slim binnen een familiebedrijf?

Column Arjen Paardekooper | Het nut van een commissaris

31 maart 2017

Iedere vennootschap kan een raad van commissarissen instellen en bij de grote vennootschappen is dat zelfs wettelijk verplicht. Een raad van commissarissen bij een kleinere vennootschap is niet altijd noodzakelijk en het instellen daarvan werd voorheen veelal als statusverhogend gezien.

Daar waar voorheen de commissaris een erebaantje was voor een vriend, is onder invloed van de discussie over corporate governance en de rechtspraak de functie van een commissaris veranderd. Een commissaris is geen statussymbool meer, maar kan een handig inzetbare functionaris bij bijvoorbeeld de overdracht van een familiebedrijf zijn.

One tier board

Met de verandering van het vennootschapsrecht in 2012 is in het Nederlandse rechtsstelsel de mogelijkheid tot een zogenaamde ”one tier board” opgenomen. Dit model komt voort uit het Angelsaksische recht en betekent in de praktijk dat je een directie hebt waarin zowel de bestuurders (“uitvoerend bestuurders”) als commissarissen (“niet-uitvoerend bestuurders”) zitting hebben.

Directeuren en commissarissen zitten dus in één bestuur bijeen, het voordeel is dat in plaats van het “two tier-model”, waarin de directie en commissarissen elkaar vier keer per jaar zien, je bij de one tier dat bestuur en commissarissen elkaar wekelijks, zo niet dagelijks spreken. De kennis- en informatie uitwisseling is hiermee een stuk beter dan bij het traditionele model, en de niet uitvoerende bestuurder (“commissaris”), zit dicht op de dagelijkse gang van zaken.

Bedrijfsoverdracht

Het voordeel: een vader die een bedrijf aan zijn zoon of dochter overdoet, kan op deze manier wel zicht houden op de dagelijkse gang van zaken, zonder dat hij actief hoeft deel te nemen aan de bedrijfsvoering. Een niet-uitvoerend bestuurder in een one tier board is zo gek nog niet. Hoe groot of klein je bedrijf ook is, als je als ondernemer je bedrijf over wilt doen aan de volgende generatie en je wilt dat geleidelijk doen en de vinger aan de pols wilt houden, is dit een mogelijkheid die je zeker niet moet vergeten.

Aanpassing statuten

Bij de kleinste vennootschap kan met een kleine aanpassing van de statuten het gerealiseerd worden. Je kunt de statuten zo inrichten, dat de niet-uitvoerend bestuurder ook nog specifieke bevoegdheden behoudt. Denk daarbij aan een specifiek toestemmingsrecht bij verkoop van bedrijfsonderdelen of belangrijke activa, wijziging van de financieringsstructuur, et cetera.

Auteur

Arjen Paardekooper