Alles over de WGA-premie

Hoe wordt de premie vastgesteld, en kan dit omlaag?

20 augustus 2015 25 maart 2020

Het is de grootste nachtmerrie voor veel werkgevers: je werknemer wordt ziek en dat gaat niet over. De werknemer raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt en moet re-integreren. Dit valt onder jouw verantwoordelijkheid. Je kunt je bij het UWV of een particuliere verzekeraar verzekeren voor deze kosten, die vallen onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA). In dit artikel alles over de WGA, de premie en of deze misschien omlaag kan.

Op de hoogte blijven van al het ondernemersnieuws?

Zet je HR in de volgende versnelling

Personeelmet perspectief

Jij moet als werkgever twee jaar het loon van je vaste kracht doorbetalen bij ziekte en draait op voor de kosten van de re-integratie. Dit zijn dus serieuze personeelskosten. Na die twee jaar kun je als werkgever nog maximaal tien jaar verantwoordelijk worden gesteld voor de WGA-uitkering. Iemand heeft recht op een WGA-uitkering als hij na twee jaar ziekte meer dan 35 procent arbeidsongeschikt, maar niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.

Kan ik me hier tegen verzekeren?

Ja, dat kan gelukkig. Bij de WGA heb je twee opties: je verzekert je via het UWV, of je wordt eigenrisicodrager. Dan ben je, maximaal twaalf jaar, zelf verantwoordelijk voor de kosten van ziekte en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van je werknemer. Je kunt dan wel weer een verzekering afsluiten bij een particuliere verzekeraar. In dit artikel worden de voor- en nadelen hiervan uitgelegd.

Waarvoor betaal ik eigenlijk premies?

Je betaalt WGA voor je vaste werknemers (WGA vast) en voor je flexibele personeel (zoals werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten en stagiairs) (WGA flex). In 2015 is de gemiddelde premie voor de WGA vast 0,48 procent en voor de WGA flex 0,24 van je loonsom. Je loonsom is alle bruto betalingen aan je personeel opgeteld.

Daarnaast betaal je nog 0,35 procent voor de Ziektewet voor je flexibele personeel (ZW flex). Deze drie componenten worden samen de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) genoemd. In 2017 worden de WGA vast en flex samengevoegd. Het maakt dan niet meer uit of iemand na twee jaar loonbetaling of uit de ziektewet arbeidsongeschikt wordt.

Moet ik dat allemaal zelf betalen?

Nee. Je mag maximaal de helft van de WGA-premie verhalen op de werknemer. Je trekt dit dan af van het nettoloon. Of je dit doet, is je eigen keuze. Je geeft het aan op de loonstrook.

Hoe berekent het UWV de premie?

Het UWV baseert de premie die je moet betalen elk jaar op verschillende factoren. Begin september wordt de methode voor het aankomende jaar door UWV bekendgemaakt.

Er zijn drie verschillende formules:

  • Voor kleinere bedrijven (de hele loonsom is gelijk aan of minder dan tien keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer, dus maximaal 314.000 euro) gelden sectorale premies (die rekent de overheid uit);

  • Voor middelgrote bedrijven (loonsom is tien tot honderd keer het eerder genoemde gemiddelde loon - 314.000 tot 3.140.000 euro) geldt een combinatie van sectorale premie en een gedifferentieerde premie. Die stelt de Belastingdienst vast.

  • Grote bedrijven (loonsom is honderd keer het gemiddelde loon, of meer, dus meer dan 3.140.000) betalen op werkgeversniveau gedifferentieerde premies.

In 2015 is het gemiddelde premieplichtige loon per werkgever 31.400 euro. Als starter (minder dan twee jaar actief) val je altijd onder de kleinere bedrijven. Als eigenrisicodrager betaal je geen gedifferentieerde premies.

Hoe wordt de gedifferentieerde premie berekend?

De Belastingdienst berekent de gediffententieerde premie Whk onder meer aan de hand van het arbeidsongeschiktheidsrisico van je onderneming. Er wordt gekeken naar gegevens van twee jaar terug, in 2015 dus naar gegevens over 2013. Daarbij wordt gekeken naar het aantal uitkeringen dat in dat jaar aan jouw (ex-) werknemers werd verstrekt. Dit wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde, en zo krijg jij korting of opslag over je premies.

Er zijn wel minima en maxima aan de premies. Dit zijn in 2015:

  • voor het premiedeel WGA-vast: een minimumpercentage van 0,12 en een maximumpercentage van 1,92 procent

  • voor het premiedeel WGA-flex: een minimumpercentage van 0,06 (maar in de praktijk 0,13) en een maximumpercentage van 0,96 procent

  • voor het premiedeel ZW-flex: een minimumpercentage van 0,08 en een maximumpercentage van 1,40 procent

Voor de uitzendbranche zijn er afwijkende maximumpercentages. Zij hebben zoveel flexibel personeel, dat zij hogere flexpremies kunnen moeten betalen.

Kreeg dus in 2013 geen van je (voormalige) werknemers een uitkering, dan betaal jij de minimale gediffententieerde premies. UWV heeft een handige rekentool waarmee je de premie kunt berekeken.

Ik vind dat mijn premies te hoog zijn. Wat nu?

De Belastingdienst laat jou elk jaar weten wat je premie is en waarom. Ben je het niet eens met de vaststelling van je premies, bijvoorbeeld omdat (ex-) medewerkers onterecht op instroomlijsten voorkomen? Je kunt hier bezwaar tegen aantekenen. Mogelijk kunnen je premies omlaag. Het loont de moeite om hier kritisch naar te kijken, of een gespecialiseerd bureau te vragen dit te doen. In het verleden zijn behoorlijk vaak fouten gemaakt met de vaststelling van de premie.

En is een derde aansprakelijk voor de ziekte die tot arbeidsongeschiktheid heeft geleid? Is je voormalige werkgever bijvoorbeeld slachtoffer van een medische misser? Dan kun je sowieso het loon dat je moet doorbetalen aan je zieke werknemer op deze persoon of partij verhalen. Geef het ook aan bij de Belastingdienst (met bewijsstukken), want de ziekte en arbeidsongeschiktheid van je werknemer kan dan buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de WGA-premie.

Op zoek naar personeel? Met 250 miljoen maandelijkse bezoekers op Indeed kun je talent uit elk vakgebied direct aanspreken. Probeer Indeed vandaag nog en vindt de juiste kandidaten voor je vacatures. Nu in samenwerking met MKB Servicedesk een tegoed van €50 om vacatures te sponsoren. Claim je tegoed hier

Auteur

Marlou Visser