Wel of geen nadeelcompensatie bij wegwerkzaamheden?

Column Christa Lagerweij-Duits | Ook bij minder dan 15% omzetverlies?
Rijkswaterstaat eist standaard minimaal 15 procent omzetverlies bij wegwerkzaamheden voordat de ondernemer een vergoeding ontvangt. Is daarvan geen sprake, dan wordt het verzoek om schadevergoeding zonder meer afgewezen. De gehele schade blijft dan voor jouw rekening en risico. Dit wordt ook wel ondernemersrisico genoemd. Wat kun je hiertegen doen? Niets doen of aanvechten? Kan procederen lonend zijn of niet?
Bereken hoeveel omzetverlies jij hebt
Klik hier
Lees meer hierover
Ga

Wijziging nadeelcompensatie 

Het is een misverstand dat de wijziging in de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat (1999) van de nadeelcompensatieregeling ten gunste van de ondernemer is. De nadeelcompensatieregeling is weliswaar aangepast, maar Rijkswaterstaat gaat nog steeds standaard uit van de 15 procent omzetdrempel. Deze methode legt de lat zeer hoog. Pas als sprake is van 15 procent omzetverlies, wordt de schade als gevolg van het onderhoud aan de weg vergoed. Hebben de wegwerkzaamheden geleid tot 10 of 14,9 procent omzetverlies, dan wordt het verzoek om schadevergoeding = (nadeelcompensatie) zonder meer afgewezen. Dan heet het dat de schade lager is dan de 15 procent omzetdrempel. In zoverre is de gewijzigde nadeelcompensatieregeling niet veranderd en blijf je als ondernemer met lege handen zitten. Tenminste  als je geen actie onderneemt.
 

15%-drempel aanvechten

Het is lonend om de 15 procent omzetdrempel aan te vechten. De rechtspraak is namelijk omgegaan. Rijkswaterstaat en andere overheden mogen niet meer standaard uitgaan van de relatief hoge drempel van 15 procent. Per geval moet Rijkswaterstaat de hoogte van de drempel bekijken aan de hand van wat jij als ondernemer aanvoert. Stel, je exploiteert een tuincentrum en het werk aan de rijksweg is niet tijdig aangekondigd. Je hoort pas aan het begin van de lente dat de weg wordt opengebroken. Als gevolg hiervan kon je als ondernemer niet tijdig hierop inspelen. Was het werk eerder aangekondigd, dan had tuincentrum hiermee rekening kunnen houden door bijvoorbeeld minder tuinmeubelen in te slaan. In dat soort situaties is het onredelijk om gebruik te maken van de 15 procentdrempel.
 

Is het aanvechten van de 15%-drempel  lonend?

Ja, zonder meer. Een typisch voorbeeld is het wegrestaurant De Wouwse Tol. Het wegrestaurant leed flinke omzetschade als gevolg van onderhoud aan een weg. Het wegrestaurant kreeg de schade pas vergoed na de drempel te hebben aangevochten. De rechter vond de 15 procent omzetdrempel in zijn situatie onredelijk. Rijkswaterstaat werd daarom opgedragen alsnog de claim toe te wijzen.
 

Wat zegt de nieuwe Wet nadeelcompensatie?

De nieuwe Wet, die voorlopig nog niet in werking treedt, regelt niets over normaal ondernemersrisico. De regering laat het gebruik van de drempel over aan Rijkswaterstaat en de andere overheden. Een pluspunt is dat diverse gemeenten reeds zijn overgegaan tot het verlagen van de drempel van 15 procent naar 8 procent. Dat zijn inmiddels de gemeenten Amsterdam, Groningen en Rotterdam.
 

Wat nu?

Er is een duidelijke ontwikkeling in de richting naar een lagere drempel dan 15 procent. Het is goed Rijkswaterstaat daar op te wijzen. Vroeger of later zal ook Rijkswaterstaat haar drempel verlagen. Tot die tijd zal de ondernemer desnoods zelf een lagere drempel moeten afdwingen via een jurist of procedure.

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Zijn er te veel regels voor bedrijven?

Ondernemers over regeldruk
Wetten en regels zijn er om mensen en organisaties te beschermen, maar slaat onze overheid niet een beetje door? In hoeverre heb jij last van beperkende regels als ondernemer? We vroegen het aan ons panel.
zijn-veel-regels-voor-bedrijven-17215133935.png

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten