Wat te doen met een slecht functionerende werknemer?

Column Arnoud van Dalen | Functioneringsgesprek en ontslag

10 mei 2017

"Ik weet het niet meer," zei de succesvolle ondernemer Niels die tegenover mij zat. “Kasper was altijd een goede kracht maar de laatste tijd functioneert hij slecht. Ik wil eigenlijk van hem af. Maar ontslaan is niet zo makkelijk en ik ben bang dat het mij veel geld gaat kosten." Gelukkig kon ik Niels helpen.

Ik begon hem uit te leggen welke stappen hij moet zetten om deze vervelende kwestie zo snel mogelijk en tegen zo weinig mogelijk kosten op te lossen.

Infomeren en waarschuwen

Ik vroeg aan Niels of hij wel eens een functioneringsgesprek met Kasper had gevoerd. Zijn antwoord verbaasde me niet, want uit ervaring weet ik dat veel MKB-ondernemers dat nalaten of simpelweg vergeten. Toch is zo’n gesprek heel belangrijk, want dat is het moment om een werknemer te vertellen dat er klachten zijn. Ook had Niels dan Kasper kunnen wijzen op de mogelijke consequenties: als hij zich niet zou verbeteren, dan zou dat wel eens einde oefening kunnen zijn.

"Vreselijk, zo’n gesprek," zei Niels. Die aarzeling kon ik begrijpen. Maar als hij die stap niet durfde te zetten, dan had hij beter geen ondernemer kunnen worden. "O ja," haastte ik mij hieraan toe te voegen. "Denk eraan dat je alles vastlegt. Dus maak een verslag en zorg dat hij dat leest en akkoord gaat met de inhoud."

Concrete verbeterpunten

Ook niet vergeten: Kasper moet weten welke punten van kritiek Niels precies heeft. Algemene omschrijvingen als: "Hij beheerst zijn emoties niet" of "Toont weinig respect" zijn te vaag. Formuleer duidelijke verbeterpunten en wees zo concreet mogelijk!

"Dat moet ik zeker ook op papier zetten?" kreunde Hans. "Inderdaad," antwoordde ik. "Gelukkig hoeft het geen lijvig boekwerk te zijn. Zet de afspraken kort en bondig in een mail en nogmaals: zorg dat Kasper die mail leest en akkoord gaat. Spreek af wanneer jullie gaan evalueren en op welke manier jullie gaan meten of het functioneren inderdaad is verbeterd. Probeer dit in goed overleg te doen, dat is ook in het belang van Niels en dat mag je voortdurend benadrukken."

Scholing

Een belangrijk begrip in het arbeidsrecht is scholing. De werkgever moet de werknemer in staat stellen om opleidingen en cursussen te volgen zodat hij zijn beroep goed kan uitoefenen. Als Kasper niet goed functioneert, heeft Niels de plicht om Kasper scholing aan te bieden zodat hij misschien een andere functie kan gaan vervullen. Niels dient te onderzoeken of herplaatsing binnen het bedrijf mogelijk is.

Als dat niet blijkt te kunnen en Kasper zich na verloop van tijd niet verbetert, dan heeft Niels in ieder geval aan zijn verplichtingen voldaan. Hij kan dan de rechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. "Pfff," reageerde Niels. "In een rechtszaak heb ik geen zin." Ik antwoordde: "Als je die stappen hebt gezet en mijn advies opvolgt, is de kans groot dat de rechter jouw verzoek zonder problemen toewijst. Wedden dat de advocaat van Kasper hem dan adviseert om de zaak in onderling overleg te regelen?"

Auteur

Arnoud van Dalen