Payrollers gelijkgesteld met werknemers

WAB en payrolling uitleg per 2020

06 februari 2020

Payrollers hebben ongeveer dezelfde rechten als werknemers. Dat komt door de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) die per 1 januari 2020 is ingegaan. Deze verandering is doorgevoerd om vaste contracten voor werknemers aan te moedigen en verschillen op te heffen. Wat zijn de verschillen sinds 1 januari?

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een doorn in het oog van het kabinet. Vooral voor starters is het vinden van een vaste baan lastig. Hierdoor kunnen ze moeilijker een bestaan opbouwen en een huis kopen. Eén van de maatregelen is het gelijkstellen van payrollers met werknemers.

Uitleg oude payrolling

Een payrollbedrijf kende de beperking voor het aanbieden van tijdelijke contracten niet. In de wetgeving van vóór 2020 mochten werknemers maximaal 2 jaar met een tijdelijk contract werken, daarna werd het een vast contract. Het aanbieden van tijdelijke contracten bij payrolling mocht onbeperkt door blijven gaan.

Uitleg nieuwe payrolling – Wat is het verschil tussen payrolling en aannemen?

In de wetgeving van na 2020 mogen werkgevers gedurende 3 jaren 3 keer een tijdelijk contract aanbieden. Dat was ook een aanpassing om verschillen tussen payrollers en vaste werknemers op te heffen. Ook voor payrollers geldt nu dat ze recht hebben op een vast contract na 3 jaar een tijdelijk contract.

Ook wordt het recht op secundaire arbeidsvoorwaarden gelijk getrokken. Een payroller heeft dus recht op dezelfde verlofregelingen, bonussen en vakantiedagen. Hierdoor is het inzetten van payrollers minder interessant geworden. Wat betreft de pensioenopbouw blijven payrollers nog wel achterlopen op reguliere werknemers. Er blijft dus wel een verschil tussen payrolling en aannemen.

Wat zijn de voordelen en nadelen van payrolling voor werkgevers?

Een groot voordeel is de flexibiliteit, maar dat voordeel is verminderd. Een ander voordeel is dat de werkgever administratief wordt ontzien. Het bedrijf achter de payrolling neemt taken en dus een administratieve druk over. Een groot nadeel van payrolling is dat de payrollers zich minder verbonden voelen met het bedrijf. En er is een financieel nadeel. Het uitbesteden van de administratieve druk kost een werkgever natuurlijk wel geld.

Wil je meer weten over de verschillen per 2020 en over de voordelen en de nadelen van payrolling? Maak voor een uitleg van payrolling een afspraak met een accountant. De accountant kan jou ook een nadere uitleg geven over de combinatie tussen de WAB en payrolling.