Hoe werkt de Wet Arbeid en Zorg?

Wettelijk verplichte verlofregelingen
Als werkgever ben je verplicht je medewerkers vrij te geven wanneer ze zwanger zijn of iemand moeten verzorgen. Deze zorgverloven zijn geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Wat moet je weten over de WAZO?
Zeker weten dat je niets vergeet?
Klik hier
Download de Checklist Verlof Toekennen
Lees verder
Meer weten over zwangerschapsverlof?
Klik hier
Download het whitepaper!
Naar MijnMKB

WAZO

Wanneer je personeel aan de voorwaarden voldoet, ben je wettelijk verplicht zorgverlof te verlenen. De soorten verlof die onder de WAZO vallen, hebben we hieronder op een rijtje gezet. Let op, in CAO's kunnen andere regels over verlof staan. Als dat zo is, dan geldt de CAO in plaats van de WAZO. 
 

Buitengewoon verlof

Werknemers mogen ook vrij vragen voor gebeurtenissen die niet zijn opgenomen in de WAZO, bijvoorbeeld wanneer een familielid trouwt of komt te overlijden. Dit heet bijzonder of buitengewoon verlof. Het buitengewoon verlof is geregeld in de CAO en is per arbeidsovereenkomst verschillend. Lees meer over buitengewoon verlof in dit artikel.
 

Overzicht

De volgende verlofregelingen vallen onder de WAZO. Check voor de zekerheid altijd je CAO om er zeker van te zijn dat er voor jou geen afwijkende regels gelden.

 

Adoptie/Pleegkind

Bij de adoptie van een kind of de opname van een pleegkind is recht op verlof, zonder doorbetaling van het salaris. Deze periode kan worden opgenomen vanaf twee weken voor de adoptie/opname tot 16 weken erna. Lees hier meer over adoptieverlof.
 

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden, waarin een werknemer direct vrij moet nemen. Een redelijk verzoek om calamiteitenverlof moet je als werkgever altijd toekennen en je moet het salaris tijdens het verlof doorbetalen. Lees hier meer over calamiteitenverlof.
 

Kortdurend zorgverlof

Voor het zorgverlof voor echtgenoot/partner en bloed- of aanverwanten in de 1e graad kan er ook verlof worden toegekend. Hiervoor geldt een periode van maximaal twee keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden. Dus stel dat een werknemer 40 uur per week werkt, dan mag hij of zij 10 dagen per jaar aan zorgverlof besteden. Lees hier meer over kortdurend zorgverlof.
 

Kraamverlof

Kraamverlof is kortdurend verlof na de bevalling, bestemd voor de vader of (geregistreerde) partner en bedoeld om een beetje te wennen aan de nieuwe situatie. Kraamverlof duurt twee dagen.
 

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is verlof dat werknemers kunnen opnemen voor de tijdelijke verzorging van een partner, ouder of (pleeg)kind (zowel thuiswonend als zelfstandig wonend) die levensbedreigend ziek is. Langdurend zorgverlof duurt maximaal zes maal het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Je mag als werkgever het zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf door afwezigheid van het personeelslid in grote problemen komt.

 

Levensloopregeling

De levensloopregeling is bedoeld om een periode van onbetaald verlof te financieren, zoals bijvoorbeeld langdurend zorgverlof, een sabbatical, ouderschapsverlof of educatief verlof. Zelfs één dag verlof gedurende een periode is mogelijk. Werknemers kunnen de regeling ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Het verlof kan alleen opgenomen worden als je als werkgever toestemming verleent. Lees hier meer over de levensloopregeling.

 

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is verlof waarmee werknemers voor een wat langere periode meer tijd aan de zorg voor hun kind(eren) kunt besteden. De duur van ouderschapsverlof is afhankelijk van het aantal uren dat de medewerker werkt. De regel is: de arbeidsduur per week, gerekend over 26 weken. Lees hier meer over ouderschapsverlof.
 

Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof is een verlofperiode tijdens de laatste weken van de zwangerschap en na de bevalling. Tijdens dit verlof verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Iedere zwangere werkneemster heeft recht op dit verlof en bijbehorende uitkering. Lees hier meer over zwangerschapsverlof.
 

Verwantschapsgraad

Bij meerdere soorten verlof wordt er over verschillende graads familieleden gesproken. Maar wat is nu een eerste graads familielid? De graad van bloedverwantschap tussen personen wordt gevonden door het aantal geboortes te tellen dat tussen hen in ligt. Ouder - kind is dus eerste graad en grootouder - kleinkind, tweede graad.
De graad van bloedverwantschap in de 'zijlinie' is iets anders. Die kun je vinden door het aantal personen te tellen met weglating van de gemeenschappelijke stamvader. Dus broer en zus is een tweede graads verwantschap, oom/tante een derde graads en neef/nicht een vierde graads.

Help, de kinderen van mijn medewerker zijn ziek!

Kortdurend zorgverlof en calamiteitenverlof
Heb je medewerkers met jonge kinderen? Die moeten weleens thuisblijven om voor een ziek kind te zorgen. Laat hun functie het toe, dan kunnen ze...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten