Wanneer gaat een tijdelijk arbeidscontract over in een vast contract?

Na hoeveel termijnen moet ik mijn medewerker een vast contract geven?

24 mei 2018 15 september 2020

Na twee tijdelijke contracten, moet je je medewerker een vast contract aanbieden. Maar er zijn uitzonderingen. Wanneer gaat een arbeidscontract voor bepaalde tijd wél over in contract voor onbepaalde tijd en wanneer niet?

Wanneer verandert een tijdelijk contract in een vast contract?

  • Als je drie opeenvolgende tijdelijke contracten met je werknemer hebt afgesloten. Het vierde contract is dan een vast dienstverband;

  • Als de opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten (een of meer contracten) samen langer duren dan drie jaar. Deze periode van drie jaar kan bereikt zijn aan het begin van een nieuw arbeidscontract. Ook tijdens de looptijd van een bestaand arbeidscontract kan deze periode bereikt zijn. In dat geval verandert het arbeidscontract op dat moment in een vast dienstverband;

  • Als je meer dan drie opvolgende tijdelijke contracten hebt afgesloten met je werknemer. Tussen de contracten zitten zes maanden of minder. 

Wanneer niet?

  • Als de periode tussen de drie opeenvolgende contracten langer is dan zes maanden; 

  • Als het eerste tijdelijke arbeidscontract al drie jaar of langer duurt en het nieuwe contract korter dan drie maanden duurt.

Kan ik in onderling overleg andere afspraken maken?

Je kan met je werknemer ook afspraken maken. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat hij of zij in plaats van de drie tijdelijke contracten, al eerder in vaste dienst komt. Je kunt nooit onderling afspreken dat de werknemer later dan de drie contracten of drie jaar in dienst komt, alleen eerder. Dat kan wel in een cao worden vastgelegd. Zo kan er bijvoorbeeld in de cao staan dat een vast dienstverband pas ontstaat na zes in plaats van drie tijdelijke arbeidscontracten. Of na 42 in plaats van 36 maanden. Als er geen cao is, moeten jij en je werknemer hier sowieso afspraken over maken. Deze afspraken kan je het beste op papier zetten, bijvoorbeeld in het arbeidscontract.