Wanneer gaat een tijdelijk arbeidscontract over in een vast contract?

Na hoeveel termijnen moet ik mijn medewerker een vast contract geven?

24 mei 2018

Na twee tijdelijke contracten, moet je je medewerker een vast contract aanbieden. Maar er zijn uitzonderingen. Wanneer gaat een arbeidscontract voor bepaalde tijd wél over in contract voor onbepaalde tijd en wanneer niet?

Whitepaper Arbeidscontracten

Wanneer verandert een tijdelijk contract in een vast contract?

  • Als je twee opeenvolgende tijdelijke contracten met je werknemer hebt afgesloten. Het derde contract is dan een vast dienstverband;

  • Als de opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten (een of meer contracten) samen langer duren dan twee jaar. Deze periode van twee jaar kan bereikt zijn aan het begin van een nieuw arbeidscontract. Ook tijdens de looptijd van een bestaand arbeidscontract kan deze periode bereikt zijn. In dat geval verandert het arbeidscontract op dat moment in een vast dienstverband;

  • Als je meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten hebt afgesloten met je werknemer. Tussen de contracten zitten 6 maanden of minder. 

Wanneer niet?

  • Als de periode tussen de twee opeenvolgende contracten langer is dan zes maanden; 

  • Als het tijdelijke arbeidscontract al twee jaar of langer duurt en het nieuwe contract korter dan drie maanden duurt.

Kan ik in onderling overleg geen andere afspraken maken?

Je kan met je werknemer ook afspraken maken. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat hij of zij in plaats van de verplichte twee contracten, al eerder in vaste dienst komt. Let wel op. Je kan namelijk nooit onderling afspreken dat de werknemer later dan de twee contracten of twee jaar in dienst komt. Dat kan wel in een cao worden vastgelegd. Zo kan er bijvoorbeeld in de cao staan dat een vast dienstverband pas ontstaat na zes in plaats van twee tijdelijke arbeidscontracten. Of na 42 in plaats van 36 maanden. Als er geen cao is, moeten jij en je werknemer hier sowieso afspraken over maken. Deze afspraken kan je het beste op papier zetten in de vorm van een contract.