Zwangerschapsverlof voor ondernemer

Minimumloon is maximum van uitkering voor zwangere ondernemer

25 maart 2014

De ministers van Sociale Zaken Donner en Economische Zaken Van der Hoeven hebben maandag bekendgemaakt dat vrouwen met een eigen bedrijf recht krijgen op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof.Vrouwelijke zelfstandigen krijgen in geval van zwangerschap zestien weken recht op een uitkering. De overheid draait op voor de kosten.

Checklist zwangerschapsverlof

Maximaal 1317 euro

Hoe hoog de uitkering is hangt onder meer af van de inkomsten in het voorgaande jaar maar zal maximaal 1317 euro bruto per maand bedragen.

Zwangerschapsverlof

Omdat in 2004 de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen (WAZ) afgeschaft is, zijn zwangere ondernemers aangewezen op een particuliere verzekering. Deze verzekeringen zijn uiteraard te duur voor de meeste zelfstandigen en de dekking is vaak onvoldoende. Hierdoor zou sinds het afschaffen van de WAZ zeker de helft van de vrouwelijke ondernemers niet zijn verzekerd voor een inkomen tijdens zwangerschapsverlof.

Bron: Zibb.nl

Lees ook:

Zwangerschapsverlof; hoe werkt dat? Over de regels bij een zwangere werkneemster.

Hoe werkt de Wet Arbeid en Zorg? (WAZO). Over wettelijk verplichte verlofregelingen.