Bereidheid tot bijscholing niet groot bij werknemer in mkb

40% van werknemers heeft geen interesse in bijscholing

15 december 2009

De bereidheid van werknemers in het midden- en kleinbedrijf om zich bij te scholen, is niet groot. Meer dan 40% van hen zegt dat ze niet voor werkgerelateerde cursussen en trainingen zijn te porren. Dit blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO onder werkgevers en werknemers naar de scholingsinspanningen in ondernemingen tot honderd medewerkers. De studie, in opdracht van MKB-Nederland, wordt maandag op het jaarcongres van MKB-Nederland bekendgemaakt.

Bereidheid

De bereidheid van werknemers in het mkb om zich bij te scholen, is niet groot. Meer dan 40% van de werknemers in het mkb, ruim 2,5 mln werknemers, geeft aan dat zij geen interesse hebben voor werkgelateerde cursussen en trainingen. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van MKB-Nederland.

Een overgrote meerderheid van werkgevers en werknemers, 93%, zegt scholing belangrijk te vinden. Ze vinden ook dat de productiviteit erdoor verbetert. Toch zegt meer dan de helft van de 30- tot 55-jarigen geen behoefte te hebben aan bijscholing. Van de 55-plussers is juist driekwart weer wél bereid tot extra cursussen en scholing.

Werknemers & werkgever

In de afgelopen drie jaar heeft zo'n 80% van de medewerkers in het mkb een vorm van scholing gevolgd. In 65% van de gevallen nam de werkgever het initiatief. Die betaalde ook vrijwel altijd de kosten van de scholing, ook als de opleidingen zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker.

Zo'n 60% van de werkgevers in het middenbedrijf voert een structureel scholingsbeleid. Ook kleine bedrijven reserveren vaak geld voor scholing, maar wel minder dan in het middenbedrijf. Cursussen en opleidingen in het midden- en kleinbedrijf zijn vooral gericht op de functie en loopbaanontwikkeling in het bedrijf.

Volgens het onderzoek lijdt het mkb verder onder een slecht functionerende arbeidsmarkt. Van de schoolverlaters met een beroepsopleiding is 60% niet geschikt voor de baan waarop zij solliciteren. Datzelfde geldt voor acht van de tien werklozen. 60% van de ondernemers vindt dat de overheid de opleiding van een werkloze die wordt aangenomen, moet bekostigen.

MKB-Nederland

MKB-Nederland vindt de uitkomsten van het onderzoek verontrustend. De snelle globalisering van de economie stelt steeds hogere eisen aan bedrijven en medewerkers. De werkgeversorganisatie pleit daarom voor meer prikkels voor werknemers. Volgens MKB-Nederland is de beoogde vereenvoudiging van het ontslagrecht een goede stok achter de deur.

Daarnaast wil MKB-Nederland dat het kabinet opleidingen fiscaal aftrekbaar maakt voor werknemers. Ook moet scholing in cao-afspraken een wederzijdse verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers worden en moeten cao's de ruimte bieden om vakantie- of adv-dagen in te ruilen voor trainingen. Meer dan 60% van de werknemers is bereid in eigen tijd arbeidsgerelateerde opleidingen te volgen, aldus TNS NIPO.

bron: Het Financieele Dagblad