Hoe moet ik leiding geven?

Situationeel leidinggeven in jouw onderneming
Voor veel ondernemers is leidinggeven een kwestie van improviseren. Sta eens bewust stil bij de vraag: Hoe kun je op zo'n manier leiding geven aan je personeel dat je medewerkers beter worden in hun werk?
Wat is situationeel leidinggeven?
Een veelgebruikte en eenvoudig toepasbare theorie is het zogenaamde situationeel leidinggeven. Uit deze theorie volgen vier verschillende stijlen van leidinggeven die afhankelijk zijn van de mate waarin het personeel kennis, vaardigheden, motivatie en zelfvertrouwen heeft. Voor iedere werknemer kies je dus een andere stijl. Wanneer je het gevoel hebt dat je niet alles uit je personeel haalt wat erin zit, loont het zeker de moeite om deze theorie eens los te laten op jouw personeel en jouw stijl van leidinggeven.
 
  • De welwillende maar onervaren werknemer
Wanneer je een nieuwe werknemer aanneemt, zal hij over het algemeen gemotiveerd zijn, maar nog weinig weten over zijn taken. Hij heeft dan nog niet de kennis en vaardigheden in huis om de werkzaamheden goed uit te voeren. Zo’n werknemer zul je vooral moeten instrueren: Je moet dus veel laten zien of vertellen over hoe de taak uitgevoerd moet worden.
 
  • De ongemotiveerde en onervaren/onbekwame werknemer
Wanneer een werknemer ongemotiveerd is én (nog) niet over de vaardigheden beschikt, zul je de werknemer zowel moeten motiveren en instrueren. Naast dat je uitlegt wát de werknemer moet doen, moet je hem dus ook enthousiast maken voor de job. Je moet hem als het ware overtuigen van het feit dat hij geschikt is voor de werkzaamheden.
 
  • De ongemotiveerde maar wel bekwame werknemer
Een werknemer die al geruime tijd dezelfde werkzaamheden uitvoert, kan ongemotiveerd raken. Ondanks zijn bekwaamheid kan de productie en werksfeer daar onder lijden. Het is dus zaak om ook deze werknemer op de  juiste manier te prikkelen en te motiveren. Verschillende werknemers kunnen door verschillende acties gemotiveerd worden. In het ene geval zal een beloning leiden tot een hogere mate van motivatie, in het andere geval zal wat aandacht van jouw kant (bijvoorbeeld een regelmatig werkoverleg, of functioneringsgesprek) al helpen om de motivatie op een hoger peil te brengen.
 
  • De gemotiveerde en bekwame werknemer
De ervaren en bekwame  werknemer die plezier heeft in zijn werk vergt de minste aandacht. Aan deze werknemer kun je werkzaamheden en verantwoordelijkheden delegeren. Deze werknemer heeft weinig sturing nodig, want hij heeft de kennis en vaardigheden al in huis om goede beslissingen te maken of een hoge productie te draaien.

 


Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

De perfecte processen in je bedrijf? Computer says no.. (humor)

Denk je als ondernemer ook wel eens na over verbetering van processen? Soms gaat standaardisatie wel heel ver...
de-perfecte-processen-bedrijf-computer-21113131004.png

Tips voor gezond en fit personeel

Houd je onderneming scherp
Via je arboplan probeer je ziekte en arbeidsongeschiktheid onder je medewerkers te voorkomen. Maar je kunt ook zélf wat betekenen voor de gezondheid...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten