Wat zijn de veranderingen op kantoor bij het nieuwe werken?

Gevolgen voor de werkplekken in je bedrijf

24 juni 2013

Het invoeren van het mobiel werken is meer dan het kopen van een smartphone voor je werknemers. Er zullen bepaalde dingen op kantoor gaan veranderen. Als ondernemer zul je hier rekening mee moeten houden.

Kantoor in de cloud

Het invoeren van mobiel werken is een veranderingsproces dat impact heeft op (het gedrag van) een grote groep mensen. De invoering van deze nieuw manier van werken is een multidisciplinair vraagstuk en vereist een ideaalbalans tussen mens, werkplek en ICT.

Werkplekvoorzieningen

Als werkgever zul je de werkomgeving zo moeten inrichten dat je werknemers in alle ruimten over internet, computers (of laptops) en gedeelde documenten kunnen beschikken. Door de juiste implementatie van mobiel werken kun je als werkgever aanzienlijk besparen op werkplekken, want je hebt minder werkplekken nodig. Met het weghalen van enkele bureaus ben je er echter nog niet.

Flexibele werkplekken

Wanneer de werknemers minder vaak naar kantoor komen, dan ligt het voor de hand dat ze werkplekken met elkaar te delen. Er ontstaan zogenaamde flexibele werkplekken. De werknemers raken de eigen werkplek ‘kwijt’, dit vraag wel om een mentale omschakeling. Naast het traditionele bureau ontstaan er werkplekken die bij uitstek samenwerken en kennisdelen ondersteunen.

Activiteitsgerelateerde werkplek

Het kantoor krijgt een meer open en flexibel karakter. De inrichting van werkplekken wordt steeds gerichter afgestemd op de aard van de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen en eisen van verschillende typen werkers. Het kantoor wordt binnen het nieuwe werken steeds meer een overlegruimte. Er moet dus aandacht zijn voor goede vergaderplekken. Het is per bedrijf verschillend welke soorten werkplekken er moeten zijn.

Persoonlijk advies! Uw persoonlijke adviseur van Vodafone geeft u graag advies over communicatie-oplossingen die u helpen mobieler en slimmer te ondernemen en kostenbesparing te optimaliseren.