Wat verwacht de nieuwe generatie werknemers van een werkgever?

Word een aantrekkelijke werkgever voor jonge werknemers

21 augustus 2012

De generatie twintigers die binnenkort afstudeert of net afgestudeerd is, staat anders in het leven dan de oudere generatie werknemers. Hoe maak je als ondernemer je bedrijf aantrekkelijk voor de jonge generatie?

Waarom je een goed pensioen gewoon moet doen

Screenagers

De nieuwe generatie is opgegroeid met het gebruik van internet en mobiele telefoon. Deze generatie is gewend om grote hoeveelheden informatie te verwerken en wordt daarom ook wel de generatie 'screenagers'  genoemd. Hun korte aandachtsboog kan een voordeel zijn in het omgaan met de enorme hoeveelheid informatie.

In de huidige informatiemaatschappij is kennis niet de belangrijkste competentie voor een werknemer. De manier waarop de werknemer toegang heeft tot kennis en daarmee omgaat is belangrijker. Kennis is dankzij het internet overal beschikbaar, de vraag is echter: hoe vind je die kennis?

Multi-tasking

De nieuwe generatie werknemers is gewend om veel verschillende taken tegelijk uit te voeren. De aandachtsboog is over het algemeen korter dan van oudere generaties. Geef deze generatie dan ook de mogelijkheid om meerdere taken tegelijk uit te voeren. Op deze manier blijven de werknemers geboeid.

Zelfontplooiing is voor deze groep werknemers erg belangrijk. De nieuwe generatie wil zich over het algemeen graag blijven ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat je de werknemers de mogelijkheid biedt tot scholing. Wil je voorkomen dat een werknemer na korte tijd van baan wisselt, geef hem of haar dan de kans om ook andere functies binnen het bedrijf te vervullen.

Werk versus privé

Deze jonge groep is opgegroeid met het gebruik van sms, internet en social media-toepassingen zoals Hyves, Facebook en Twitter. Werktijd en sociaal contact lopen door elkaar. Voor deze generatie is de scheiding tussen werk en privé veel minder duidelijk. Bovendien zijn voor deze groep andere secundaire arbeidsvoorwaarden van belang: zelfontplooiing, flexibiliteit en het hebben van een rijk sociaal leven is belangrijker dan een hoog salaris.

Als werkgever is het belangrijk om deze generatie de ruimte te bieden om werk en privé beter te kunnen combineren. Het invoeren van mobiel werken is hier een uitstekend middel voor, de werknemer kan immers gemakkelijker zijn eigen tijd indelen. De nieuwe generatie is gewend om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te nemen.

Vrouwen

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er tegenwoordig meer vrouwelijke dan mannelijke studenten afstuderen aan een WO- of HBO-instelling. Er komen dus meer hoger opgeleide vrouwen op de arbeidsmarkt. Door de mogelijkheid van parttime en flexibel werken blijven vrouwen ook vaker doorwerken (na hun zwangerschap). Mobiel werken biedt ook aan vrouwen met kinderen de mogelijkheid om (fulltime) te blijven werken. Het gevolg is dat je als werkgever minder snel je vrouwelijke werknemers 'verliest'  na een zwangerschap.

Bron: Martijn de Wildt - Qidos