Hoeveel moet ik betalen voor cursussen?

Welke subsidies en alternatieven zijn er?

31 december 2014

In de meeste gevallen betaalt de werkgever het grootste deel van de opleidingskosten van de werknemer. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Daarnaast stimuleert de overheid met subsidies op studiekosten dat medewerkers zich ontwikkelen of dat zij de benodigde kwalificaties voor een nieuwe baan behalen.

Is het in het belang van jouw onderneming dat een werknemer een opleiding of cursus doet, dan is het redelijk dat je als werkgever de volledige kosten voor de opleiding of cursus betaalt. Wanneer de werknemer zelf met het initiatief komt, of als de studie slechts gedeeltelijk in het belang is van het bedrijf, dan kun je ervoor kiezen slechts een deel te betalen.

Onder werktijd

Bedenk ook dat de kosten verder oplopen wanneer de scholing plaatsvindt onder werktijd. In veel CAO’s staat geformuleerd hoeveel dagen studieverlof je verplicht bent door te betalen.

Verder is het belangrijk om in de arbeidsovereenkomst afspraken te maken over een terugbetaalregeling bij ontslag.

Fiscale mogelijkheden

Werkgevers en ondernemers kunnen scholingskosten als bedrijfskosten in mindering brengen op de winst. Voor bedrijven geldt geen drempelbedrag. Meer informatie hierover vind je bij de Belastingdienst. Als werknemers scholingskosten zelf betalen, dan kunnen zij deze aftrekken van de inkomstenbelasting.

Subsidieregelingen

In verband met de economische crisis heeft de overheid verschillende subsidieregelingen ingesteld voor scholing. Veel bedrijven, bijvoorbeeld in de bouw, hebben door de crisis minder opdrachten en daardoor minder werk. Werknemers kunnen thuis op de bank gaan zitten, maar ze kunnen die tijd óók nuttig besteden door een opleiding te volgen. Als straks de economie weer aantrekt, kan het bedrijf dan profiteren van beter geschoolde werknemers.

Daarnaast subsidieert het UWV de scholingskosten voor werkzoekenden, als die scholing ervoor zorgt dat deze werkzoekenden daarmee wel voldoende gekwalificeerd zijn voor een baan.

Er zijn verschillende subsidies of kortingen voor scholing, bijvoorbeeld:

  • De WVA Startkwalificatie geeft korting als je ervoor zorgt dat een werkzoekende binnen jouw bedrijf een startkwalificatie haalt. Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat je als werknemer nodig hebt om kans te maken op duurzaam werk. Dat wil zeggen een diploma op ten minste mbo-2 niveau, havo of VWO.

  • Het Ervaringscertificaat brengt in kaart welke vaardigheden je medewerkers hebben. Bij vervolgopleidingen kunnen ze daarmee bijvoorbeeld een vrijstelling krijgen voor een deel van die opleiding. Voor de werkgever levert het Ervaringscertificaat een belastingvoordeel op.

Aan deze regelingen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Zo krijg je de scholingskosten voor nieuwe werknemers alleen vergoed als deze ingeschreven staan als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf.

Meer informatie over subsidies op het gebied van scholing vind je hier

Alternatieven

Er zijn ook andere mogelijkheden om opleidingskosten te verminderen. Het is niet altijd nodig om je werknemers op een dure cursus te sturen om iets te leren. Veel scholing kan intern. Organiseer bijvoorbeeld interne workshops, waarin medewerkers kennis aan elkaar overdragen.

Je kunt ook kijken of er bij andere werkgevers interesse is om gezamenlijk een in-company cursus te organiseren. Een in-company opleiding is meestal veel goedkoper dan een individuele inschrijving. Vooral voor het trainen van algemene vaardigheden, bijvoorbeeld verkoopgesprekken, is dit een goed alternatief.