Mkb'ers blijven investeren in scholing

75% van de ondernemers laat werknemers een opleiding volgen

28 oktober 2010

In de afgelopen drie jaar hebben werknemers van driekwart van de Mkb-ondernemers een opleiding of training gevolgd. Hét teken dat het mkb blijft investeren in kennis.

De economische recessie mag dan hard toegeslagen hebben, MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen voor hun personeel. Driekwart van de MKB-ondernemers liet de werknemers in de afgelopen drie jaar opleidingen of trainingen volgen. Bijna 10% van deze MKB-ondernemers geeft aan het personeel extra opleidingen of trainingen te laten volgen juist vanwege de recessie. Dit blijkt uit een enquête onder ruim 2.400 MKB-ondernemers.

Waarom MKB'ers in opleidingen investeren

MKB-ondernemers met personeel, vinden opleidingen belangrijk. Ze laten hun werknemers opleidingen volgen en/of hebben een apart trainings- of opleidingsbudget per medewerker. Een ruime meerderheid van de MKB’ers geeft aan dat zij werknemers in het afgelopen jaar extra bedrijfsopleidingen hebben laten volgen of dat zij dit het komende jaar willen doen. In de transportsector en de financiële dienstverlening mogen de werknemers het vaakst extra opleidingen volgen.

Andere redenen

De inzinking van de economie is de voornaamste reden om extra te investeren in bedrijfsopleidingen. Het aantal orders is teruggelopen, waardoor het personeel meer tijd over heeft dan anders. Sommige ondernemers kiezen er vrijwillig voor om deze extra tijd op te vullen met opleidingen. Andere ondernemers hebben gebruik gemaakt van de deeltijd-WW en zijn daardoor verplicht de extra tijd van het personeel in te vullen met opleidingen. Andere veelgenoemde, meer gangbare, redenen om personeel extra opleidingen te laten volgen zijn: een wettelijke verplichting, kennisopbouw, de intrede van nieuwe technologieën die specifieke kennis vereisen en kwaliteitsverbetering.

Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap