'Werknemers moeten over meer kennis beschikken'

Excelleren.nu belangrijk voor levensmiddelensector

17 september 2012

MKB Servicedesk sprak met Ingrid Vleghels, projectleider/adviseur van Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie.

Excelleren.nu is een project dat wordt geleid vanuit MKB-Nederland en veertien verschillende brancheorganisaties. Wij vroegen verschillende branche-organisaties: wat vinden jullie van Excelleren.nu? Deze keer Ingrid Vleghels, van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Levensmiddelenindustrie.

Vertel eens over SOL?

"De SOL is een onafhankelijke adviesorganisatie die gericht is op personeelsontwikkeling, scholing en subsidie. Ons werk moet branches, bedrijven en werknemers in de voeding- en genotmiddelenindustrie helpen. We hopen het kwalificatie- en competentieniveau van medewerkers te verbeteren, om zo de concurrentiepositie van bedrijven, werknemers én de bedrijfstak te kunnen versterken."

Wat vind je van het project Excelleren.nu?

“De reacties uit de branche zijn erg enthousiast. Hoewel we pas net met het project begonnen zijn, melden bedrijven zich nu al voor een advies.”

Waarom is dit project van belang voor jullie branche?

“In de levensmiddelenindustrie werken relatief veel laaggeschoolden. Bedrijven voeren steeds meer stappen uit de keten van grondstof tot consument zelf uit, waardoor de werknemers over meer kennis moeten beschikken. Ketenmanagement, verbetering van logistiek, kwaliteitszorg en voedselveiligheid zijn bijvoorbeeld dingen die een medewerker tegenwoordig moet kunnen.

Verder zetten spanningen als prijsconcurrentie en het versterken van huismerken binnen de retailsector, de sector onder druk. Tenslotte stelt de maatschappij steeds hogere eisen. Denk aan hoge voedselveiligheid, duurzame productie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om dit te kunnen realiseren is kennis vereist."

Denk je dat er veel animo zal zijn vanuit de branche?

“We verwachten veel belangstelling. Bedrijven realiseren zich dat ze na een advies op maat beter kunnen afwegen of scholing de arbeidsproductiviteit zal verbeteren.”

Wat heeft dat tot resultaat?

“Dit plan zal een impuls geven en de leercultuur verankeren in MKB bedrijven in de levensmiddelenindustrie.”

Heeft u nog een oproep aan uw leden?

“MKB-bedrijven uit de levensmiddelenindustrie die interesse hebben in een gratis advies kunnen zich melden bij de SOL." 

Wil je meer weten over hoe de SOL jou verder kan helpen? Laat dan hier je gegevens achter.

Bron: www.sol-online.nl