'Dit biedt de kans om bedrijven extra te coachen en te begeleiden'

Doelstelling voor Excelleren.nu: 3% meer scholingssubsidie-aanvragen

17 september 2012

MKB Servicedesk sprak met Dorien Krassenberg, beleidsadviseur onderwijs bij CBW-Mitex.

 Excelleren.nu is een project dat wordt geleid vanuit MKB-Nederland en veertien verschillende branche-organisaties. Wij vroegen verschillende brancheorganisaties: wat vinden jullie van Excelleren.nu? Deze keer Dorien Krassenberg, van de brancheorganisatie voor wonen, mode, schoenen en sport.

Vertel eens over CBW-Mitex?

"CBW-MITEX is de brancheorganisatie voor ondernemers in de wonen-, mode-, schoenen en sportbranche. We streven naar een ideaal winkelklimaat, waar de consument wordt verleid om te kopen en ondernemers optimaal kunnen ondernemen."

Wat vindt CBW Mitex van het starten van het project Excelleren.nu?

"We vinden dit een erg goede ontwikkeling. Wij zijn dan ook blij dat EZ en OCW projectgelden hiervoor beschikbaar hebben gesteld en inzien dat mbk-ondernemers extra begeleiding en advies in deze tijd goed kunnen gebruiken."

Waarom is dit project van belang voor jullie branche?

"Het ondernemerslandschap en het winkelgedrag van consumenten verandert door de invloed van ICT en de economische en maatschappelijke veranderingen. Ondernemers hebben de focus op ondernemen liggen en onderschatten de effecten van deze veranderingen. In reactie op deze trends bieden we als brancheorganisatie workshops, cursussen en opleidingen aan, maar slechts een klein deel van onze leden maakt daar gebruik van. Excelleren.nu biedt ons de kans om bedrijven in de sector parket, woningtextiel, mode, sport en schoendetailhandel extra te gaan coachen en begeleiden."

Verwacht je veel animo vanuit de branche?

"Het werven van bedrijven pakken wij op twee manieren aan: via een open inschrijving en door middel van een persoonlijke benadering door onze eigen adviseurs. Onze doelstelling is om 3 procent meer aanvragen voor scholingssubsidie te ontvangen in 2011. Wij verwachten dat we door de inzet van onze adviseurs deze doelstelling snel kunnen realiseren."

Wat verwacht je van de uitkomst het project?

"We hopen dat de ondernemers en medewerkers het effect van investeren in eigen ontwikkeling zullen ervaren en dat ondernemers zich gaan beseffen dat het belangrijk is om een visie op personeel- en scholingsbeleid te hebben. Ook verwachten we dat er rendementsverbeteringen waarneembaar zijn."

Update: De inschrijving voor bedrijven die onder CBW-MITEX (voor ondernemers in mode, wonen, schoenen en sport) vallen is gesloten in verband met het bereiken van het maximum aantal deelnemers.