'Excelleren.nu sluit aan bij de overstap veranderslag naar welzijn nieuwe stijl'

Professionals leren door kennisdeling van praktijkervaring

17 september 2012

MKB Servicedesk sprak met Aly van Beek, branchedirecteur MOgroep W&MD.

Excelleren.nu is een project dat wordt geleid vanuit MKB-Nederland en veertien verschillende branche-organisaties. Wij vroegen verschillende brancheorganisaties: wat vinden jullie van Excelleren.nu? Deze keer Aly van Beek, van de brancheorganisatie voor ondernemers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang.

Vertel eens over MOgroep Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening?

"In de MOgroep (Maatschappelijk Ondernemers Groep) bundelen ruim 1700 ondernemers in Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang hun krachten. De MOgroep treedt voor de branches op als werkgeversorganisatie. Ze regelen arbeidsvoorwaarden, signaleren tendensen, verspreiden kennis en volgen en brengen nieuws."

Wat vindt MOgroep W&MD van het starten van het project Excelleren.nu?

"De maatschappelijke prestaties van de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden voor een groot deel bepaald door de mate waarin de professionals in staat zijn in te spelen op veranderingen in de samenleving. Dat leer je niet alleen tijdens opleidingen, maar juist door kennisdeling over praktijkervaringen. Het bewust hanteren van en zorgdragen voor een leercultuur is in deze tijd van permanente veranderingen een belangrijk middel om te excelleren in de maatschappelijke opdracht van onze branche. Daarbij gaat het niet alleen om de professionals zelf, maar managers moeten ook goede randvoorwaarden scheppen."

Waarom is dit project van belang voor jullie branche?

"Van de branche wordt gevraagd geïsoleerde individuen en groepen weer te laten deelnemen, overlast aan te pakken en mensen samen te brengen en te verbinden. En om individuen die niet goed meekunnen te ondersteunen, hen actief te benaderen, de mogelijkheden te onderzoeken en vervolgens hun eigen kracht te versterken. Liefst in de sociale context van gezin en buurt. En vooral: uitgaande van hun eigen vraag. En dan ook nog eens: alles in samenhang en samenwerking met andere organisaties én met zorg voor kwaliteit en professionaliteit. Dit vraagt veel van organisaties en de daar werkende vakkrachten. Leren van elkaar is daarbij een belangrijk instrument."

Verwacht je veel animo vanuit de branche? En waarom?

"Ik verwacht zeker belangstelling, omdat het aansluit bij de veranderslag waar veel leden mee bezig zijn."

Wat verwacht je van de uitkomst het project?

"Ik verwacht vooral leerervaringen en goede voorbeelden om de leercultuur in organisaties te versterken. Dit in de relatie tot de omslag naar welzijn nieuwe stijl."