Deponeren jaarrekening bij het Handelsregister

Waarom moet ik een jaarrekening afgeven bij de KvK?
Het is volgens de Nederlandse wet verplicht om als BV ieder boekjaar een financieel verslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel waar je ingeschreven staat in het Handelsregister. Waar, wanneer en waarom dit moet, lees je in dit artikel.
Lever op tijd aan: verbeter je rating
Klik hier
Lees er alles over
Lees verder
Waarom moet ik een jaarrekening afgeven bij de KvK?
De Nederlandse wet verplicht alle BV's, NV's, coorperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om ieder boekjaar een financieel verslag te deponeren. Dit is verplicht omdat de financiele informatie van een bedrijf voor iedereen die daarin geïnteresseerd is openbaar moet zijn.
 
Welke organisaties moeten een jaarrekening deponeren?
Er zijn een aantal organisaties die hun jaarrekeningen ter inzage moeten leggen bij de Kamer van Koophandel.
 
Wanneer moet er worden gedeponeerd?
Alle BV's en NV's zijn verplicht hun jaarrekening elk jaar te deponeren bij de KvK. Het bestuur moet de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opmaken en ter vaststelling overleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben vervolgens twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Normaal gesproken is dit dus uiterlijk per 31 juli. Bij maximaal uitstel is dit uiterlijk per 31 januari van het volgende jaar. Vervolgens met de vastgestelde jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling worden gedeponeerd bij de KvK.
 
Sancties bij het niet deponeren
Als de jaarrekening niet (op tijd) wordt gedeponeerd, kan de FIOD/ECD een boete opleggen. Als er geen jaarrekening is gedeponeerd, kan de bestuurder van de BV bij een faillissement persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
 
Verwerking van een jaarrekening
De jaarrekeningen die binnenkomen bij de Kamer van Koophandel, worden gecontroleerd op:
  • herkomst, bijvoorbeeld de vraag of de jaarrekening inderdaad afkomstig is van de rechtspersoon;
  • vermelding van de datum van de vaststelling van de jaarrekening;
  • volledigheid, de vraag of alle onderdelen van de jaarrekening zijn gedeponeerd.
De Kamer van Koophandel voert geen inhoudelijk onderzoek uit. De controle blijft beperkt tot de punten die op het eerste gezicht duidelijk op te merken zijn. De KvK bewaart de jaarrekeningen digitaal.
 

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

MKB Servicedesk helpt je graag verder!

Kan je invloed uitoefenen op je rating?

Fragment uit het webinar 'Waar let de bank op?'
Bij een kredietaanvraag kijkt een bank allereerst naar je rating. In het webinar 'Waar let de bank op?' van Ondernemerskredietdesk.nl sprak presentator Willem Overbosch hierover met Guust Jutte van Rabobank Nederland en Maarten Zemann van MKB Adviseurs.
kan-invloed-uitoefenen-rating-141212164950.png

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten