Wat is nadeelcompensatie?

Wat moet ik doen als ik compensatie wil?

25 januari 2013

De gemeente besluit de straat voor jouw winkel eens grondig te renoveren. Het gevolg is dat de straat langdurig is afgezet en jij minder klanten krijgt. Je hoeft niet zelf voor deze kosten op te draaien, dankzij nadeelcompensatie.

Wat is nadeelcompensatie?

Nadeelcompensatie is een vergoeding voor onevenredige schade die niet onder een wettelijke regeling valt. Heeft de overheid jou beschadigd, zonder onrechtmatig te handelen? Denk bijvoorbeeld aan een noodzakelijke verbouwing aan de toegangsweg voor jouw winkel. De overheid kán in dat geval niet anders dan de weg laten aanpassen, maar jij maakt daardoor minder winst. Je zou denken dat je zonder een wettelijke regeling, zélf in de buidel moet tasten. Dat hoeft niet. Op zo’n moment kun je een beroep doen op de nadeelcompensatie.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Het is niet gemakkelijk om voor nadeelcompensatie in aanmerking te komen. Zo gelden de volgende voorwaarden:

 • Je kon er geen rekening mee houden dat de schade zich zou voordoen.

 • Er is een oorzakelijk verband tussen de schade en het handelen van de overheid.

 • De schade is onevenredig groot in vergelijking met de schade die anderen ondervinden.

 • De schade is niet geheel of gedeeltelijk aan jezelf te wijten.

 • Het gaat niet om een investering in activiteiten, waarvan je had kunnen weten dat ze niet meer op dezelfde manier uitgevoerd konden worden.

Maar schade door elke dag uren omrijden vanwege een wegafsluiting van de overheid, valt wél onder nadeelcompensatie.

Zelfstandig schadebesluit

Ondervind je schade die onder de nadeelcompensatie zou kunnen vallen, dan kun je een zelfstandig schadebesluit vragen bij het bestuursorgaan dat de schade veroorzaakt. Dit is de beste optie als je eigenlijk geen bezwaar hebt tegen de activiteit die de schade veroorzaakt, maar wél aanspraak wil maken op een vergoeding.

Zorg voor administratieve gegevens

Het aanvragen van nadeelcompensatie kost veel tijd en geld, omdat het – zonder hulp – lastig is om door het doolhof van het zelfstandig schadebesluit te komen. Zorg er in ieder geval voor dat je de schade kunt aantonen met behulp van administratieve gegevens. Zo kun je laten zien wat de gevolgen van de maatregelen van de overheid voor je omzet zijn.

Hoe doe ik een aanvraag?

Denk je in aanmerking te komen voor de nadeelcompensatie, dan kun je je verzoek om schadevergoeding indienen bij de overheid die verantwoordelijk is voor jouw schade, bijvoorbeeld de gemeente of provincie. Deze aanvraag moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Je naam en adres

 • Een dagtekening

 • Omschrijving van het besluit of handelen dat de schade heeft veroorzaakt

 • De reden waarom je een schadevergoeding op zijn plaats vindt

 • Omschrijving van de aard en omvang van de schade

 • Schatting van bedrag van de schade

 • Omschrijving van wijze waarop je denkt dat de schade moet worden vergoed.

Binnen twee weken krijg je van de (deel)overheid een ontvangstbevestiging en een korte omschrijving van de procedure. Mocht de informatie in je verzoek niet volledig zijn, dan krijg je de kans om deze gegevens compleet te maken. Uiteindelijk beslist een onafhankelijke adviescommissie of er sprake is van schade en zo ja: hoeveel.

Bronnen:

MKB Amsterdam

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Verkeer en Waterstaat