Chagrijnig personeel? Je kunt er iets aan doen!

Column | Motivatie personeel

13 november 2013

'Chagrijnige werknemers schadepost'. Het was voorpaginanieuws, heb je het ook gelezen? Voor mij was het bericht een bevestiging van wat ik al wist: een ruilrelatie tussen werkgever en werknemer zorgt voor een optimaal resultaat.

Het beste resultaat krijg je als je je ondernemersvisie deelt, hoe klein je ook bent als ondernemer. Zorg vervolgens dat je mensen zich herkennen in je visie en ernaar handelen. Een werknemer die niet functioneert, zich niet volledig inzet, is natuurlijk een kostenpost. Én een frustratiepunt. Zoals de media afgelopen week berichtten: Een werknemer die 10% meer tevreden is, zorgt voor 40 % meer bedrijfsresultaat. Maar laten we eerlijk zijn, zijn wij ondernemers zelf niet óók zo? Kijk naar jezelf: Als je iets moet doen waar je geen affiniteit mee hebt of waar je de kennis niet voor hebt: dat breekt je op. En dat geldt voor iedereen, of je nu productie-medewerker bent, salesman, of ondernemer.

En dus...

Ik ben mkb-adviseur en wil je helpen om de productiviteit van je mensen te verbeteren. Dat hoef je helemaal niet soft aan te pakken, in tegendeel zelfs. Jouw mensen maken het onderscheidend vermogen, zij zorgen voor omzet in de tent. Praat daarom met je mensen. Wat drijft hen, waarom werken ze bij jou, welke ideeën hebben ze om te verbeteren? Je mensen hebben zoveel in zich, dat houd je niet voor mogelijk. De vraag is: Hoe krijg je dat eruit, hoe zorg je ervoor dat ze hun kwaliteiten ten gunste van jouw bedrijf inzetten? Waarom willen ze koste wat het kost winnen met voetbal, maar niet winnen voor jouw bedrijf? Ga de confrontatie aan!

Praktijkvoorbeeld

Ik geef een voorbeeld van een recente kwestie, die ter sprake kwam in een interview:

Een klant had een dakdekkersbedrijf met vijf medewerkers. Met één medewerker had hij het helemaal gehad. Die man was op zich prima in zijn vak, maar luisterde niet en liep de kantjes er vanaf. Wat bleek? Jarenlang stond die ondernemer alles toe, terwijl hij zich intussen ergerde aan de toenemende vrijheden die zijn personeel zich veroorloofde. Hij zei er niets van, totdat ineens de maat vol was. Plotsering, na jarenlang carte blanche te hebben gegeven, stelde hij een personeelsboek op waarin vanalles plotseling niet meer mocht. Zo werkt het natuurlijk niet.

De reden dat die werknemer niet luisterde en de kantjes er vanaf liep, was omdat hij zich niet serieus genomen voelde. Het magazijn was bijvoorbeeld een chaos, wat hem het werken lastiger maakte. Hij had verschillende ideeën over hoe zaken binnen het bedrijf beter konden, maar daar ging zijn werkgever nooit op in. Daardoor was hij gedemotiveerd geraakt. Natuurlijk, een werknemer heeft de verplichting om zijn werk goed te doen en als er frustraties zijn, moet hij dat uiten tegen zijn werkgever. Maar andersom is dat natuurlijk óók zo. Ik heb tegen de ondernemer gezegd: 'Ga wat meer met je personeel in gesprek. Je werknemers zijn de mensen die het werk uitvoeren.' De uitkomst was dat het magazijn eens goed werd opgeruimd en dat die werknemer weer fluitend naar zijn werk ging. En zo heb ik nog veel meer voorbeelden.

Waarom in gesprek?

Goede leidinggevenden inspireren hun mensen. Werkgevers moeten beseffen hoe hun mensen in elkaar zitten. Hoe kun je ervoor zorgen dat ze met je meedenken? Want je kunt als leidinggevende wel met plannen komen en zeggen: zo en zo gaan we het nu doen. Maar dan voelen werknemers zich overvallen. Het is daarom belangrijk om altijd aan je personeel duidelijk te maken waarom iets belangrijk is en te vertellen wat de rol van je werknemers binnen een plan is. Betrek hen ook in de besluitvorming. Weerstand is niet erg, maar ga daar goed mee om.

Hoe inspireer je als ondernemer?

Besef dat ieder mens anders is. Je werknemer moet het gevoel hebben dat hij met jou als werkgever in gesprek kan om even te sparren. Dat hij bij je terecht kan als hij even iets niet weet. Iedereen maakt fouten, dus val mensen niet meteen aan als ze een fout maken. Mensen willen alles goed doen, maar soms mislukt het. Als leidinggevende moet je daarom ruimte bieden voor een leerproces. Bespreek fouten altijd, zodat ze in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Wat als de werknemer structureel onvoldoende presteert?

Als een werknemer een fout maakt, zoek dan de oorzaak. Ik maak altijd een onderscheid tussen niet willen en niet kunnen. Als iemand bijvoorbeeld wel gemotiveerd is, maar iets niet kan, kijk dan eens hoe je iemand kan helpen zijn doelen wel te bereiken. Probeer te achterhalen waarom hij niet uit de verf komt: is het angst, gebrek aan kennis of iets anders? Zoek zo naar een oplossing. Als iemand zowel niet wil als niet kan, ben ik daar heel duidelijk in: dan kunnen werkgever en werknemer het beste meteen afscheid nemen.

Kortom, mkb-ondernemer: Realiseer je dat het echt waar is dat mensen jouw onderscheidend vermogen zijn. Wij kunnen je helpen om die 10% extra arbeidsvreugde om te zetten in 40% meer bedrijfsresultaat. Een kleine investering, een grote toegevoegde waarde.

Auteur

Nieky van Vlerken