Hoe motiveer ik mijn medewerkers?

Creëer bevlogenheid bij je werknemers
Hoe groter de motivatie onder je medewerkers is, hoe kleiner de kans op verzuim. Maar hoe doe je dat, zorgen dat je werknemers bevlogen raken in wat ze doen?
Bevlogenheid creëren
Zijn je werknemers bevlogen, dan voelen ze zich ook meer betrokken bij jou als werkgever, vinden ze hun werk zinvoller en is de kans op kort frequent verzuim én langdurig ziekteverzuim minder groot. Hoe?
  1. Breng talenten, drijfveren en bevlogenheid van je werknemers in kaart en ontwikkel ze. Zo creëer je voor je werknemers de situatie waarin ze het beste tot hun recht komen.
  2. Kies voor een leiderschapsstijl waarmee je aanstuurt op werkplezier en je richt op het stimuleren en ontwikkelen van de sterke punten van je mensen. Zorg dat je hun drijfveren en energiebronnen kent.
  3. Daag je werknemers uit om zelf verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te nemen. Betrek ze ook bij de planvorming: raadpleeg je mensen en houd ook rekening met hun suggesties. Als ze zelf een plan bedenken, zijn ze vaak bereid extra hard te werken om het ook te laten slagen.
  4. Durf mensen fouten te laten maken, daar leren ze ook van. Dus geef mensen uitdagende doelen en verantwoordelijkheden die ze niet eerder hebben gehad.
  5. Geef werknemers vrijheid in werktijden en werkplekken. Durf je werknemers los te laten en ze op die manier vertrouwen te geven. Je mensen moeten zich vrij voelen. Beoordeel je werknemers op hun resultaten, niet op hun aanwezigheid. Als je werknemers werken op een plek waarop zij zich goed voelen, zullen ze ook productiever en efficiënter zijn.
  6. Stimuleer een bedrijfscultuur waarbij iedereen open met elkaar spreekt en elkaar steunt. Blijf in gesprek met je werknemers, vraag hen wat zij zien als consequenties van jouw beslissingen.
  7. Zorg dat HR-processen zijn ingericht op doorontwikkeling van talent.
  8. Leer je werknemers hoe om te gaan met verandering. Vindt er een reorganisatie binnen je bedrijf plaats, is het belangrijk dat mensen blijven excelleren en hun energie en bevlogenheid behouden. 
Arbeidsvoorwaardenbeleid
Behalve via de eerder genoemde manieren, is het ook goed na te denken over beloningsmethodes. Ook daarmee kun je je werknemers gemotiveerd en tevreden houden. En het is een manier om je waardering voor je werknemers en hun prestaties te laten blijken. 

Wat is een verzuimprotocol en hoe stel ik die op?

Protocol voor verzuim
In een verzuimprotocol leg je vast wat de verantwoordelijkheden van jou en je werknemers zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hoe stel je hem op?

In gesprek met je zieke medewerker

Hoe voer ik een kort frequent verzuimgesprek?
Kort frequent verzuim is verantwoordelijk voor 15 procent van de verzuimkosten. Ga in gesprek met die medewerker die vaak met buikpijn naar huis gaat....

Hoe ga ik met mijn personeel om?

Personeelmanagement biedt hulp
Het lijkt simpel om op een goede manier leiding te geven aan je personeel, maar het is meer veelomvattend dan je denkt. Organiseren, leidinggeven en...

Praat met ons mee op

MKB Servicedesk
Postadres
Postbus 40273
3504 AB Utrecht

Bezoekadres:
Reactorweg 9a
3542 AD Utrecht
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten