Hoe maak ik een financiële prognose?

Houd de vinger aan de pols

01 juli 2014

Wat staat er uiteindelijk onder de streep? Dat is de hamvraag voor ondernemers, want uiteindelijk moet het resultaat natuurlijk positief uitpakken.

Belangrijk is dus om de vinger aan de pols te houden wat betreft financiën. Een gedegen financiële prognose is een goed begin. Zo pak je het aan.

1. Maak de rekensom

Beantwoord op papier de volgende vragen. Hoeveel geld heb je nodig om je bedrijf op te zetten? Denk bijvoorbeeld aan startkosten voor inkoop, marketing, huisvesting, inrichting, eventueel personeel. Hoeveel eigen vermogen heb je beschikbaar en hoeveel geld zou je willen lenen of in de vorm van een investering willen 'krijgen'? Dit heet een investeringsbegroting.

De volgende stap is een exploitatiebegroting, een overzicht van de kosten en baten van je bedrijf. Hierin beantwoord je deze vragen: Wat is de kostprijs van je product of dienst? Welke kosten drukken nog meer je winst? Denk aan personeel, huisvesting, kantoorkosten, belasting, verzekeringen. Welke omzet moet je draaien om winst te maken? Hoe ga je je investeringen terugverdienen?

Wat er maandelijks aan geld binnenkomt en weer uitgaat, schrijf je op in een liquiditeitsbegroting. Hoe ga je je maandelijkse lasten betalen? Hoe reserveer je geld voor investeringen en extra personele kosten (vakantiegeld bijvoorbeeld). Belangrijk: hoe spelen je persoonlijke financiële verplichtingen een rol? Kunnen die (tijdelijk) worden verminderd, of zullen ze juist oplopen?

2. Analyseer je financiële overzicht

Nu je de drie begrotingen hebt gemaakt, betekent het misschien dat je je businessplan moet bijstellen? Moet je kosten drukken, zo ja, hoe zou je dat kunnen doen? Zijn er misschien alternatieve financiële bronnen om je startkapitaal rond te krijgen? Houd de verhouding tussen korte termijndoelen en -belangen en lange termijndoelen en belangen goed in de gaten. Hans van Breukhoven (Free Record Shop) zei eens over het winkelbedrijf: 'ga op de duurste locatie zitten die je je kunt veroorloven, een A-locatie betaalt zich uiteindelijk uit.' Mits die A-locatie natuurlijk in je zakelijke concept past en de klanten oplevert waar je je op richt. Verlies je persoonlijke financiële verplichtingen niet uit het oog.

3. Oriënteer je

Bekijk welke vorm van financiering bij je plannen past, en bij je zelf. Shop met je overzicht en leer van de input die je krijgt van je netwerk (ook familie en vrienden), banken en potentiële investeerders. Weeg hun belangen. Ondernemer en investeerder Arko van Brakel: 'Geld is mooi, maar kijk of er een klik is. Let op de omgang. Is er echte aandacht? Blijft er twijfel, dan gelooft hij of zij er niet in. Loop dan weg. Denk dan niet: oh, ik laat nu geld liggen. Als je bij jezelf blijft, laat je nooit geld liggen. Vertrouw op je intuïtie.’

Vermijd deze valkuilen

• Vaag blijven. Zoek alles tot in detail uit, schrijf dat op. Dus exact hoeveel producten je denkt te verkopen of order denkt binnen te halen.

• Een te rooskleurig beeld schetsen. Maak een worst case scenario (waarin alles tegenzit), een ideaal scenario en een realistisch scenario.

• BTW vergeten. Aan de belasting valt niet te ontkomen, neem deze post mee in je liquiditeitsbegroting. Reken je niet rijk.

Auteur

Raphael Klees