Teambuilding

Het organiseren van een personeelsfeest

11 juli 2014

Een goed team op de werkvloer is belangrijk. Als de samenwerking prettig verloopt, stijgt de productiviteit ook. Zorg voor een goede teamsfeer, bijvoorbeeld door een bedrijfsevenement te organiseren.

Wat is teambuilding precies?

Teambuilding is een manier van werken. Het kan onderschat worden. Soms gaat de teamvorming vanzelf, soms moet je er echt wat moeite voor doen. Maar over het algemeen is teamvorming heel belangrijk op de werkvloer. Als werknemers voor elkaar door het vuur willen gaan en goed kunnen samenwerken stijgt de productiviteit. Dat niet alleen, het blijft ook gezellig op de werkvloer. Daardoor gaan mensen met plezier naar hun werk en dat heeft weer een gunstige invloed op het ziektecijfer binnen je bedrijf. Wees daarom dagelijks alert op dingen die spelen binnen je bedrijf en binnen het team.

Wat is een team?

Wil je echt een team vormen, dan moet je aan de volgende punten voldoen:

  • Er moet een gemeenschappelijk doel zijn

  • Er is betrokkenheid van teamleden bij het doel én bij elkaar

  • Er bestaat een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden

  • Er worden heldere werkafspraken, procedures en afspraken gemaakt

  • Er bestaat onderling vertrouwen, waardering en respect

Als je deze punten zo op een rij ziet, zie je meteen dat een team belangrijk is.

Bedrijfsevenement

De meest gebruikte manier van teambuilding is nog altijd het bedrijfsevenement. Dat kan je zelf organiseren, je kan het uitbesteden en je kan het toevertrouwen aan een werknemer. Voor het uitbesteden bestaan ontzettend veel organisaties. Als je het zelf organiseert of door een werknemer laat organiseren moet je met een paar zaken rekening houden.

  • Je moet weten wat het doel is van het evenement. Nodig je de partners van je werknemers wel of niet uit? Als het echt om teambuilding gaat niet, want mensen gedragen zich toch anders als hun vriend/vriendin erbij is.

  • Kijk goed hoeveel mensen er mee gaan doen aan het evenement. Je kan het verplicht stellen of het van eigen keuze laten afhangen. Let hierbij wel op dat personeelsfeesten alleen onbelast zijn als de bezettingsgraad minstens 75 procent is.

  • Weet wat de deelnemers willen. Het is heel vervelend als het verwachtingspatroon hoger is dan het resultaat.