Waarom moet mijn leiderschap veranderen?

Het nieuwe leiderschap, wat is het?

18 december 2012

Je bedrijf verandert door de jaren heen, zeker met alle huidige nieuwe ontwikkelingen: meer hoog opgeleid personeel, meer gebruik van flexibele krachten en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Vergeet niet dat deze veranderingen ook vragen om een andere leiderschapsstijl.

Het aandeel hoog opgeleid personeel neemt toe, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bovendien, komt naar voren uit onderzoek van het ING Economisch Bureau, willen Nederlanders steeds langer doorwerken. En steeds meer organisaties voeren Het Nieuwe Werken in: tijd- en plaatsonafhankelijk werken, waarbij niet het aantal gewerkte uren, maar het resultaat centraal staat (ING Economisch Bureau, 2012). 27 procent van de werknemers werkt inmiddels weleens thuis. Onder hoogopgeleiden is dit zelfs de helft, blijkt uit onderzoek van het CBS.

Crisis

Oh ja en dan is er nog de crisis: steeds minder werknemers krijgen een vast contract, blijkt uit cijfers van het UWV uit 2012. Ondernemers kiezen in plaats daarvan vaker voor een flexibele schil met zzp’ers en uitzendkrachten, waardoor ze bij veranderende marktomstandigheden of in financieel onzekere tijden, hun personeelsbestand aan kunnen passen. 

Al deze ontwikkelingen brengen flinke veranderingen teweeg binnen bedrijven. Hoger opgeleid personeel heeft minder sturing nodig dan laag opgeleid personeel en thuiswerkende personeelsleden vragen om een flexibele aanpak

Het Nieuwe Werken

Trainer en adviseur Remko Sietsma, eigenaar van Outing Holland, begeleidt ondernemers in organisatieverandertrajecten en moet tot zijn spijt constateren dat het onderwerp leiderschapsontwikkeling hierin vaak het sluitstuk vormt. “Zodra ondernemers een nieuwe vorm van werken willen invoeren, veranderen ze hun bedrijfsvoering, schaffen ze andere systemen aan en stoten ze vierkante meters af. Allemaal om hun bedrijf in lastige tijden slank en gezond te houden. Maar is er wel gedacht aan de ontwikkeling van de leidinggevenden? En hoe is het voor de medewerkers om anders leiding te ontvangen? Vragen waar veel ondernemers niet over nadenken, omdat gedrag vaak zo weinig concreet is. Besef dat als je je bedrijfsvoering aan wil passen, het gedrag van jou als leider mee moet veranderen. Het liefst als integraal onderdeel van het verandertraject.”

Niet alleen nieuwe vormen van werken hebben invloed op leiderschapsstijl, ook de veranderende mentaliteit van werknemers heeft dat. Werknemers laten zich tegenwoordig niet meer leiden als een homogeen collectief en hebben meer behoefte aan groei, uitdaging en ruimte. Dat merkt ook Guido ter Aar, directeur van Nordic Pharma Nederland: “Wij willen ons onderscheiden als farmaceutisch bedrijf, de medische wereld écht helpen door medicijnen te ontwikkelen voor mensen die geen baat hebben bij de al bestaande producten en door naast deze producten ook diensten te leveren die waardevol zijn voor onze klanten. Om dat te kunnen bereiken, moeten mijn werknemers goede gesprekken kunnen voeren met de klant. Wat wil die? Daardoor moeten ze behalve productkennis, óók mensenkennis hebben. Goed kunnen communiceren. Wat je daardoor krijgt, is hoogopgeleide medewerkers die heel goed weten wat ze willen en vinden. Dat is prettig, maar je moet daarbinnen wél goed kunnen managen.”

Ook zingeving in het werk wordt steeds belangrijker. Die verschillen tussen de individuele basisbehoeften van je werknemers worden belangrijker voor de prestaties van jouw bedrijf.”

Al deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de klassieke managementstijl niet meer aansluit op de behoeften van je medewerkers en op de leiding die je (veranderende) bedrijf nodig heeft. Een klassieke manager behandelt zijn personeel als één geheel: iedere medewerker op eenzelfde soort manier. Werknemers vormen voor deze manager een productiemiddel en een kosten- of risicofactor. Sturen op de mens achter de werknemer is voor hem niet vanzelfsprekend. Veel van deze leidinggevenden zijn doorgegroeid naar deze functie op basis van kennis en ervaring, niet vanwege hun mensgericht werken. Ze zijn gewend te sturen op cijfers en resultaten (Gallup, 2008).

Nieuwe leider

Tijds en plaatsonafhankelijk werken en de veranderingen in de samenstelling van werkend Nederland vragen om nieuw leiderschap, waarbij een leidinggevende zijn personeel ziet als kracht, als mensen die vragen om de juiste ondersteuning. Uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden degenen zijn die de meest belangrijke rol vervullen in de motivatie en bevlogenheid van werknemers (Meij, 2012). Wil je bevlogen werknemers, die meegaan in het verandertraject van je bedrijf, dan is een nieuwe stijl van leidinggeven dus van groot belang.  

Bronnen: http://www.mkbservicedesk.nl/6685/linkpagina-nieuwe-tijd-nieuw-leiderschap.htm

Auteur

Lenneke Arts