Nog meer vragen over de cao

ingangsdatum, afwijken en afdwingen.

26 augustus 2013

Wanneer gaat een cao in? Wat gebeurt er met de bestaande cao’s van de werknemer als ik een bedrijf overneem? Mag ik afwijken van een cao? Er zijn veel vragen over de cao, in dit artikel worden er een paar daarvan beantwoord.

Wanneer gaat een cao in?

Op elke cao staat een ingangsdatum. Dit is in de meeste gevallen ook de meest logische dag van begin. Toch is dat niet altijd het geval. Een cao moet namelijk altijd gestuurd worden naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Pas als de kennisgeving van ontvangst verzonden is aan alle partijen die betrokken waren bij het maken van de cao, is het document daadwerkelijk geldig. Als een cao niet algemeen bindend is, kan de cao ook met terugwerkende kracht werken. Zelfs als het ministerie dus pas later de kennisgeving van ontvangst verstuurt. Is een cao wel algemeen bindend, dan starten de bepalingen gewoon op de dag dat de cao ingaat. Als er helemaal geen cao is voor jouw bedrijf, dan moet je alle regelingen benoemen in de arbeidsovereenkomst.

Ik heb een bedrijf overgenomen, wat is de invloed op de cao?

In eerste instantie heeft dat geen invloed. De bepalingen van de huidige cao blijven gewoon gelden. Pas als de werkgever gebonden wordt door een nieuwe cao, veranderen zaken. Dit verschilt zoveel per bedrijf, dat we geen algemeen advies kunnen geven, maar je wel in contact kunnen brengen met een personeelsadviseur.  

Afwijken van cao

Er is maar één gelegenheid om af te wijken van een cao. Als de bepalingen in het document dat toestaan. Om te kijken of dat zo is, moet je weten wat het karakter van de cao is, minimum of standaard.

  • Minimum-cao: de cao is de ondergrens van wat de werkgever mag bieden. Iets beters bieden mag als werkgever, onder de cao zitten uiteraard niet.

  • Standaard-cao: Er mag nooit afgeweken worden van de cao, ook niet als de bestaande arbeidsovereenkomst voor de werknemer veel gunstiger was dan het geval is na het totstandkoming van deze cao.

Of de cao standaard of minimum is, staat altijd in het document zelf beschreven.

Afdwingen

Een werknemer kan je dwingen een cao na te leven als de cao algemeen bindend is. Is dit niet het geval dan zijn er twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  • Jouw bedrijf of jouw werkgeversvereniging moet betrokken zijn bij het afsluiten van de cao

  • De werknemer moet lid zijn van de vakbond die de cao heeft afgesloten.

Meer vragen

In dit artikel kun je antwoorden op nog meer vragen vinden.