Ondernemer, stel een Raad van Advies in

Verzamel mentoren die je prikkelen, confronteren, inspireren en adviseren

27 juni 2017

Als ondernemer heb jij vast goed contact met collega-ondernemers die jou kunnen adviseren als je moeilijke beslissingen moet nemen. Verzamel echter ook mentoren om je heen in de vorm van een Raad van Advies.

Marketing nieuwe stijl

Een accountant die met je meekijkt naar de cijfers en collega-ondernemers die je van ondernemerstips voorzien. Ze zijn altijd welkom! Maar verzamel daarnaast een aantal mentoren om je heen in de vorm van een Raad van Advies. Absoluut zinvol, want deze mentoren kunnen je prikkelen, confronteren, inspireren en adviseren. En daarmee maken ze jou als ondernemer succesvoller.

Met de billen bloot

Ik heb zelf al zeven jaar zo’n Raad van Advies. In mijn geval bestaat deze uit drie heren die hun sporen verdiend hebben in het ondernemerschap, het bedrijfsleven en de marketing- en reclamewereld. Tweemaal per jaar zit ik met mijn Raad van Advies om tafel. Ik presenteer aan hen mijn plannen voor de komende zes maanden, geef een doorkijk naar de langere termijn en bespreek een aantal concrete uitdagingen waar ik op dat moment mee zit. Tijdens deze bijeenkomsten moet ik spreekwoordelijk met de billen bloot.

Confronterend & inspirerend

Dat met de billen bloot confronterend kan zijn, weten we allemaal. De drie heren die mijn Raad van Advies vormen, confronteren me onder meer met eerder gemaakte keuzes, bijvoorbeeld over een gekozen focus waarvan ik dan weer wil afwijken. Ook zijn ze kritisch waar het gaat om kosten en uitgaven en stellen ze de vraag of het wel echt verstandig is om een bepaalde investering te doen.

Spiegel voorhouden

Zo’n spiegel voor je neus is elke keer even slikken. Je kiest immers met het ondernemerschap voor een bepaalde vrijheid en onafhankelijkheid. Je hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Toch is het juist voor jou als ondernemer van belang dat je scherp wordt gehouden. Een Raad van Advies levert in dit verband toegevoegde waarde doordat de leden daarvan in staat zijn om jou een spiegel voor te houden. Ze hebben immers zelf ook fouten gemaakt en daarvan geleerd. Ze weten dus waar problemen kunnen zitten. En nog belangrijker: ze weten waar de kansen liggen die jijzelf nog niet gezien hebt.

Vertaalslag

Naast de nodige confrontatie, levert een bijeenkomst met een Raad van Advies mijzelf dan ook veel inspiratie op. De heren voegen dingen toe en prikkelen me daarnaast om eens anders naar zaken te kijken. De vertaalslag van het idee van een Raad van Advies naar de uitvoering ervan is niet ingewikkeld:

1. Kies een aantal mensen uit waardoor jij graag geadviseerd en geïnspireerd wordt en vraag hen voor jouw Raad van Advies.

2. Zorg voor een structuur: kom met een bepaalde regelmaat bij elkaar, bijvoorbeeld elk half jaar.

3. Neem ze serieus: waardeer en respecteer hun meningen, ideeën en suggesties.

4. Geef terugkoppeling over wat je hebt gedaan met de besproken zaken.

Op de lange termijn succesvoller

Ik durf te stellen dat een samenstelling van mentoren zoals die in een Raad van Advies je op de langere termijn succesvoller maakt als ondernemer. Externe ogen kijken anders naar jou en naar je bedrijf. Externe ogen confronteren en dwingen, maar inspireren ook.

Dus ondernemer: gun jezelf een Raad van Advies.

Auteur

Floris Venneman