Een investerings- en liquiditeitsbegroting

Hoeveel geld kost je startup en wat ga je met je bedrijf verdienen?
Je begint je bedrijf vooral omdat je iets aan de kaak wil stellen, een probleem wil oplossen, iets wil verbeteren en vooral: het béter denkt te kunnen. En je moet natuurlijk gewoon een goede boterham verdienen. Duidelijkheid over de winstmogelijkheden van je bedrijf krijg je door een investerings- en liquiditeitsbegroting op te stellen.
In vijf stappen een bedrijf starten?
Klik hier
Download het whitepaper!
Lees verder
Een goed ondernemingsplan?
Klik hier
Doe je voordeel met de tips uit het whitepaper!
Lees verder

Wat is een investeringsbegroting?

Met een investeringsbegroting breng je in in kaart welk bedrag je minimaal nodig hebt om je bedrijf daadwerkelijk te kunnen starten. De investeringsbegroting is onderverdeeld in vaste activa, vlottende activa, liquide middelen en overige kosten.
  • Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn. Denk aan computerapparatuur, bedrijfsauto's en inventaris.
  • Met vlottende activa worden bedrijfsmiddelen bedoeld die korter dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn, bijvoorbeeld voorraden, visitekaartjes of de voorfinanciering BTW. 
  • Liquide middelen bestaan uit geld waar je direct over kunt beschikken, zoals geld uit je kas en op je rekening-courant.
  • Bij overige kosten kun je denken aan marketingkosten, kosten voor je levensonderhoud en onvoorziene kosten.

 

Hoe begin ik met een investeringsbegroting?

Maak een overzichtelijke lijst van alles waar je geld in moet investeren en begroot zo realistisch mogelijk hoeveel geld je voor elk onderdeel nodig denkt te hebben. Maak je lijst zo specifiek mogelijk. Inventaris kun je bijvoorbeeld uitsplitsen in tafels, stoelen en kasten.
 

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Met een liquiditeitsbegroting houd je overzicht in hoeveel geld je maandelijks ontvangt en uitgeeft. Daardoor kun je zien in welke maanden je het best nieuwe investeringen kunt doen en daarnaast reserve opbouwen om onverwachte uitgaven op te vangen. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan vakantiegeld voor personeel dat je in dienst hebt of wilt nemen
 

Hoe begin ik met een liquiditeitsbegroting?

Bij het maken van een liquiditeitsbegroting begin je met het bepalen van je beginsaldo (de eerste dag van het jaar). Vervolgens zet je op een rij welke inkomsten en uitgaven je in elke maand verwacht. Bepaal daarna of je in bepaalde maanden te maken hebt gehad met een overschot of tekort en of je de begroting aan moet passen om eerdere tekorten weg te werken.
 

Hoe ziet een liquiditeitsbegroting eruit?

Er zijn meerdere manieren om deze begroting op te stellen, maar een veelgebruikte vorm maakt gebruik van drie verschillende soorten inkomsten en uitgaven. Zo worden cash (lees geld) uit normale bedrijfsactiviteiten, cash uit investeringen en cash uit financiering van elkaar onderscheiden.
De eerste soort geldstroom is het gevolg van dagelijkse bedrijfsactiviteiten zoals inkopen en ontvangen omzet uit verkoop.
De tweede soort komt voort uit de investeringen die een bedrijf heeft gedaan zoals de investeringen in bedrijfshuisvesting of apparatuur. De verkoop hiervan kan bijvoorbeeld geld opbrengen. De laatste vorm komt voort uit financieringsactiviteiten. Dit zijn o.a. de geldstromen van en naar schuldeisers (denk aan leningen) en het aandelenkapitaal. Door alle verwachte geldstromen bij elkaar op te tellen kun je zien hoe je cashpositie naar verwachting zal veranderen. 

Het financiële deel van je ondernemingsplan: hoe zet je dat in elkaar?

Hangout The Next Entrepreneur deel 3: je financiën op orde
Je hebt je voorbereid, goed rondgekeken in de markt en gespard met vrienden en ondernemers. Je bent eruit: je gaat een bedrijf starten, nu het geld nog. Hoe maak je een goed financieel plan en zorg je dat je het geld bij elkaar krijgt? Daarover praten starterscoach Peter ter Beek en ondernemer Erik Nicolai in de Weekly Hangout.
het-financiele-deel-ondernemingsplan-4613131858.png

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten